ⓘ Çevre

Çevre bilimi

Çevre bilimi, fiziksel bilimleri, biyolojik bilimleri ve bilgi bilimlerini çevre arastırmalarına ve çevre sorunlarının çözümüne entegre eden disiplinlerarası bir akademik alandır. Çevre bilimi, Aydınlanma Çağı sırasında doğa tarihi ve tıp alanlarından doğmustur. Günümüzde çevre sistemlerinin incelenmesine bütüncül, nicel ve disiplinlerarası bir yaklasım sunmaktadır. Çevre çalısmaları insan iliskilerini, çevreye yönelik algıları ve politikaları anlamak adına daha fazla sosyal bilimi bünyesinde bulundurur. Çevre mühendisliği de çevrenin kalitesini her açıdan iyilestirmek için tasarım ve tekn ...

Çevre mühendisliği

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre kosullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalısan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendislerinin baslıca çalısma alanları; su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği, gürültü kirliliği vb. dir. Bir "mühendislik" dalı olan Çevre Mühendisliğinin baslıca faaliyet sahası su, hava ve toprak için birinci önceliği ve amacı, bu ortamların kirlen ...

Çevre açı

Geometride, çevre açı, çember üzerinde iki sekant çizgisi kesistiğinde bir çember üzerinde olusan açıdır. Çember üzerindeki bir nokta ile çember üzerinde verilen diğer iki noktanın olusturduğu açı olarak da tanımlanabilir. Esdeğer olarak, bir çevre açı, bir bitis noktasını paylasan çemberin iki kirisiyle tanımlanır. Çevre açı teoremi, bir çevre açının ölçüsünü, aynı yayı olusturan merkezi açının ölçüsü ile iliskilendirir. Çevre açı teoremi, Öklidin "Elementler" kitabının 3. kitabında Önerme 20 olarak görünür.

Çevre kirliliği

Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir sekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme seklinde tabir edilmektedir. Çevre; dünya üzerinde yasamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca iliskilerini sürdürdüğü dıs ortamdır. Diğer bir deyisle "ekosistem" olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teskil etmektedir.

Insanın çevre üzerindeki etkisi

Insanın çevre üzerindeki etkisi veya çevre üzerindeki antropojenik etki, biyofiziksel ortamlarda ve ekosistemlerde, biyoçesitlilikte ve doğal kaynaklarda doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından neden olunan küresel ısınma, çevresel bozulma, okyanusların asitlenmesi, kitlesel yok olus, biyoçesitlilik kaybı, ekolojik kriz ve ekolojik çöküs gibi değisikliklerdir. Doğayı toplumun ihtiyaçlarına göre sekillendirmenin siddetli efektleri, asırı insan nüfusu artısı ile daha kötü bir hale gelmistir. Insanların çevrede hasara yol açan aktivitelerine nüfus artısı, asırı tüketim, asırı kullanm ...

Çevre hukuku

Çevre hukuku, insanlıkla doğal çevre arasındaki etkilesimi düzenleyen antlasma sözlesme, düzenleme ve ortak hukuk kuralları bütünüdür. Insanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gerektiğinde insan faaliyetlerini sınırlamak ya da engelleme yoluyla azaltmayı amaçlar. Çevre kirliliği ve kaynak yönetimi olmak üzere iki ana baslık altında ele alınmaktadır. Çevre Hukuku, ulusal düzenlemeler ve uluslararası anlasmalar sonucu gelismektedir. Ayrıca, çevre sorunları ile ilgili dava süreçleri ve yargı kararları da, içtihat olarak çevre hukukuna katkıda bulunmaktadır.

                                     

Çevre

Çevre kirliliği Çevre toksikolojisi Çevre sağlığı Çevre felaketi Doğal çevre, yeryüzündeki bütün canlı ve cansız seyleri kapsayan bütün, doğa. Çevre mühendisliği

                                     

Çevre denetimi

Çevre denetimi, çevresel gereksinimlerin karsılanmasına iliskin olarak faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kuruluslarının bu faaliyetlerinin nesnel, belgeye dayalı ve belli aralıklarla tekrarlanmak suretiyle incelenmesidir. Is kuralları bakımından mali denetimle benzerlik göstermektedir. Çevre denetiminde temel alınacak ölçütler ISO 14001de tanımlanmıstır.

                                     

Desalinasyon

Desalinasyon, tuzsuzlastırmaktır. Suda mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidererek; içme, sulama, kullanma amaçlı su elde edilmesini hedefleyen proseslere genel olarak desalinasyon prosesleri adı verilir. Deniz sularının desalinasyonu özellikle su sıkıntısı çekilen Orta Doğuda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyanın en büyük desalinasyon tesisi Ashkelon/Israilde bulunmaktadır.

                                     

Dünya Çevre Günü

1972 yılında Isveç’in Stokholm kentinde yapılan Birlesmis Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.