ⓘ Tarım

Tarım

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun kosullarda muhafazası, islenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetistirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür. Bu bilim dalı bilimsel bilginin yanı sıra özel yetenek ve önsezi gerektirir. Uygulamalı bir bilim dalı olup, amacı ...

Organik tarım

Organik tarım, bitki nöbetlesmesi, yesil gübre, kompost, "biyolojik zararlı kontrolü"nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik islemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değistirilmis organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir. Organik tarımda toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engellemek, temiz malzeme ve teknikler kullanılarak üretilen tarım ürünleri ile insan, hayvan ve çevrenin sağlığı üzerinde olumlu katkı sağlamak amaçlanır.

Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikası

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Avrupa Birliğinin tarıma sübvansiyon ve tarımın planlanması programıdır. 2006 yılında, toplam AB bütçesinin %46.7sini olusturmaktadır. Bu rakam, 49.8 Milyar Avroya denk gelmektedir. Ortak Tarım Politikası; doğrudan sübvansiyon ödemeleri, fiyat destek mekanizması ile ekili olan bitki ve arsalara, garantili minimum fiyatları dahil ederek ve AB dısından gelen mallara tarife ve kota uygulanması sisteminin kombinasyonudur. Hali hazırda reformlar yapılmaya devam etmektedir. Ortak Tarım Politikasının amacı, çiftçilere makul bir yasam standardı sağlamak, tüket ...

Gıda ve Tarım Örgütü

Gıda ve Tarım Örgütü, açlığı yok etmek ve beslenme sartlarını iyilestirmek amacıyla 1943te kurulan ve 1946da Birlesmis Milletlerin uzmanlık kurulusu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karsı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükûmet ve teknik kurulusların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı gelistirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler gelistirerek, arastırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların gelistirilmesi, ağaçlandırma g ...

Kapsamlı tarım

Kapsamlı tarım, yaygın tarım, kaba tarım veya ilkel tarım ; alan büyüklüğüne oranla az miktarda insan gücü, gübre ve anaparanın kullanıldığı tarım yöntemidir. Genellikle koyun ve sığır otlatmak için kullanılmakta olup buğday ve arpa yetistirilmesine de olanak sağlamaktadır. Toprağın yası bu tür tarım alanlarında verimin düsmesine neden olmaktadır. Entansif tarımın her alanda karsıtıdır. Uygulana tarım teknikleri ve yöntemleri basittir, birim alandan ve hayvan basına alınan verim düsüktür. Üretimde geleneksel yöntemler kullanılır. Toprağın ucuz ve bol olduğu, nüfusun fazla olmadığı bölgeler ...

Yoğun tarım

Yoğun tarım ya da entansif tarım, en yüksek verimin alınabileceği sekilde uygulanan tarım metodudur. Modern tarım sistem ve teknikleri kullanılır. Teknik ve bilimsel tüm önlemler alınır. Tarımın eski tekniklerle, yapıldığı ekstansif tarımın tersidir.

                                     

Tarım ekonomisi

Tarım iktisadı, temel amacı iktisat biliminin temel ilkelerini kullanarak tarım sektöründeki sorunlara çözümler üretmeye çalısmak olan iktisat dalı. Bu iktisat dalı, tarımda verimi uygun toprak kosulları yaratarak mümkün olan en büyük dereceye yükseltmeye odaklanır.

                                     

Teras (tarım)

Tarım terası, yüksek eğimli alanların tarım yapmak amacıyla basamak biçiminde düzeltilerek ve duvarlarla desteklenerek düzenlenmesine verilen isimdir. Bu sistemin en iyi uygıulayıcılarından biri Inkalardır. Inkalar bu konunun mimarisinde çok gelismislerdi. Wikimedia Commonsta Teras tarım ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

                                     

Akala

Akala, açık kozalı ve yüksek verimli pamuk türü. Türkiyede ekimine 1940larda baslanmıs, kısa sürede yaygınlasmıstır. Yağmura dayanıklı olmadığından olgunlasır olgunlasmaz toplanması gerektiği için, akala türlerini ekimi pamuk tarımında ücretli isçi kullanımını büyük ölçüde artırmıstır.

                                     

Gavaj

Gavaj, Eski Mısırdan beri kullanılagelen kanatlı hayvanları yağlandırma amacı ile zorla beslemeye dayanan bir hayvancılık yöntemidir. Fransız mutfağına ait çesitli yemeklerin hazırlanmasında bu yöntem ile beslenmis hayvanların etleri kullanılır.

                                     

Silo

Silo, toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır. Genelde tahıl, kömür, çimento, karbon siyahı, gıda ürünleri, dıskı ve talas gibi malzemeleri depolamak için kullanılır. Günümüzde üç yaygın türü kullanımdadır: kule silolar, sığınak silolar ve torba silolar.

                                     

Tarım politikası

Tarım politikası, yerli tarım ile ilgili bir dizi yasayla yabancı tarım ürünlerinin ithalatını açıklar. Hükûmetler yerli tarım ürünü pazarında belli bir hedefe ulasmak için tarım politikaları uygularlar. Garantili arz seviyesi, fiyat istikrarı, ürün kalitesi, ürün seçimi, arazi kullanımı ve istihdam gibi çıktılar içerebilir.

                                     

Uluslararası buğday üretimi istatistikleri

Asağıdaki tabloda yer alan Uluslararası buğday üretim miktarları, FAOSTAT verileri kullanılarak olusturulmustur. Tablodaki üretim miktarları milyon tondur.