ⓘ Siyaset

Siyaset

Osmanlıca üzerinden Türkçeye geçen Siyaset sözcüğü Arapça Seyis At Bakıcısı kelimesi ile bağlantılıdır. Türk dilleri içerisinde yer alan ve -At- kökünden türemis olan Atkarma siyaset, idare ve Atkarmak sözcükleri de benzer anlamları karsılamaktadır. Bu bağlamda "Siyaset" ve "Atkarma" sözcüğü aslında atın idare edilmesi manasına gelmektedir.

Siyaset bilimi

Siyaset bilimi, politika bilimi ya da politoloji, siyasi teorileri ve siyasi teorilerin pratiklerini inceleyen, siyasi sistemler ve siyasi davranıslar alanıyla ilgilenen bir sosyal bilim alanıdır.

Siyaset felsefesi

Siyaset felsefesi, devlet, hükûmet, siyaset, özgürlük, mülkiyet, mesruiyet, haklar, hukuk gibi konular hakkındaki, bu kavramlar nedir, neden ihtiyaç vardır, bir hükûmeti ne mesru kılar, devlet hangi özgürlükleri ve hakları neden korumalıdır, hangi biçimde kurumsallasmalıdır, kanun nedir, vatandasın devlete karsı yükümlülükleri nelerdir, bir hükûmet yasal olarak neden ve nasıl görevden çekilmelidir gibi temel sorulara cevap arayan ve bu konuları felsefeden faydalanarak inceleyen sosyal bilim dalıdır.

Avrupada siyaset

Avrupa’da siyaset, Avrupada devam eden ve sürekli değisim gösteren siyasi konularla ilgilenir. Bu kıtanın siyasi problemleri diğer kıtalara göre daha detaylı ve karmasıktır çünkü mevcut problemlerin geçmisi görece daha uzundur; ayrıca Birlesik Avrupa için politik birliğin sağlanmasına yönelik çalısmalar da mevcut siyasi sorunların boyutunu daha da karmasıklastırmaktadır.

Yesil siyaset

Yesil siyaset, ekolojik ve çevresel amaçlara önem veren, siddet karsıtlığı ve toplumsal adaleti savunan, katılımcı demokrasi üzerinde biçimlenmis bir ideolojidir. Yesil siyasette doğanın ve barısın korunması ön plandadır. Yesil siyasetin uluslararası simgesi günebakandır. Yesil siyasetin savunucuları Yesiller Hareketini baslatarak, özellikle 1980lerin basından itibaren pek çok ülkede partilesmislerdir. Yesil siyaset, adını 1979da Almanyada kurulan Yesiller Partisinden alır. Almanyada etkinlik gösteren bu parti, basarıya ulasmıs ilk Yesiller partisidir. Yesil siyaset, Avrupada ve akademik ç ...

Rusyada siyaset

Rusyada siyaset, federal yarı baskanlık sistemli cumhuriyet çerçevesinde yürütülmektedir. Rusya Anayasasına göre, Rusya devlet baskanı devletin bası olup yürütme erki çok partili bir parlamentonun onayıyla devlet baskanı tarafından atanan basbakan baskanlığındaki hükûmet tarafından icra edilmektedir. Yasama organı, Rusya Federasyonu Federal Meclisinin iki meclisine verilirken, devlet baskanı ve hükûmet sayısız yasal olarak bağlayıcı tüzük çıkarmaktadır.