ⓘ Sağlık

Sağlık

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayısı değil kisinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, "sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayısı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar." Uygulama için sınırlı bir değere sahip olabileceğinden, bu tanım tartısmaya açıktır. Sağlık, yasam boyunca fiziksel, zihinsel ve sosyal zorlukları uyarlama ve yönetme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri sunlardır: Teshis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek. Halk sağlığının korunması ve gelistirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalısmalar yapmak. Kamu ve özel hukuk tüzel kisileri ile gerçek kisiler tarafından açılacak sağlık kuruluslarının ülke sathında planlanması ve yaygınlastırılması için çalısmalar yapmak. Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole t ...

Halk sağlığı

Halk sağlığı, sağlık toplum bilimi, toplumsal çevre sağlığı ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri, koruyucu hekimlik ve sağlık toplumbilimi iliskisi, hastalıkların ortaya çıkmasında biyolojik, fiziksel ve toplumsal çevre etkenleri, çevresel zararların önlenmesi, nüfus ve sağlık, nüfus değisikliklerini etkileyen toplumsal etkenler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık personelinin is doyumları ile ilgili konuları inceleyen bilim dalıdır. Halk sağlığı ya da kamu sağlığı her zaman için bir taraftır. Tarafı her halükârda halktan yanadır. Çoğu zaman de ...

Sağlık ocağı

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelismemis, gelismekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluslardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü, Birlesmis Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalısmalar yapan örgüttür.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbulda kurulan bir devlet üniversitesidir. 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince 2015te kurulmustur. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi,Uluslararası Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi Hemsirelik Fakültesi, Yasam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin; Izmir, Trabzon ve Bursada da tıp fakülteleri kuracağı Haziran 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaskanlığı kararnamesi ile duyurulmustur.

                                     

KKTC Sağlık Bakanlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalısan ve sağlık islerinden sorumlu olan bakanlık. Mevcut Sağlık Bakanı Ünal Üsteldir.

                                     

Iyilesme

Iyilesme ya da sifa, bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulmadır. Iyilesme yoluyla hücreler hasarlı dokuyu onarabilir. Iyilesmenin iki farklı yolu vardır: Hasarlı doku aynı türdeki doku ile değistirilir. Buna yenilenme denir. Hasarlı doku skar dokusu ile değistirilir. Buna onarım denir. Çoğu iyilesme süreci her iki iyilesme yolunun birlesimidir.

                                     

Kırmızı reçete

Kırmızı reçete, sağlık bakanlığı tarafından belirlenmis, ilaçların kategorize edildiği 5 çesit reçeteden bir tanesidir. Genellikle uyusturucu madde özelliği tasıyan ilaçlar için kulanılmaktadır.