ⓘ Nesneler

Nesne yönelimli programlama

Nesne yönelimli programlama, Her islevin nesneler olarak soyutlandığı bir programlama yaklasımıdır. NYP destekleyen programlama dilleri yüksek seviye diller olarak adlandırılır. 1960lı yılların sonuna doğru ortaya çıkan bu yaklasım, o dönemin yazılım dünyasında beliren bir bunalımın sonucudur. Yazılımların karmasıklığı ve boyutları sürekli artıyor, ancak belli bir nitelik düzeyi korumak için gereken bakımın maliyeti zaman ve çaba olarak daha da hızlı artıyordu. NYPyi bu soruna karsı bir çözüm haline getiren baslıca özelliği, yazılımda birimselliği modularity benimsemesidir. NYP ayrıca, bil ...

Nesne (programlama)

Programlama dizisinde nesne-yöneli programlamada, nesne, basit yapılı blok programları olarak kullanılan, isletim zamanı verilerinin saklanması için olusturulmus özel birimidir. Programın islemlerde bir koleksiyon gibi veya programın bilgisyarda komutlar listesi gibi basitçe göründüğü geleneksel bakıs açısının tersine, bu nesneler birbiri üzerinde rol oynar. Her nesne mesaj alımına, veriyi islemeye ve diğer nesnelere veri aktarımına yatkındır. Her nesne farklı rollerde ve sorumluluklarda yer alan veya bağımsız küçük makinelar olarak gözlemlenebilir.

Nesne yönelimli çözümleme ve tasarım

Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım), bir sistemin/sistem modülleri setinin/organizasyonun/isletme biriminin gereksinimlerinin çözümlenmesinde ve uygun bir çözümün tasarımında nesne ile modelleme tekniklerini kullanır. Modern nesne yönelimli çözümleme ve tasarım yöntemlerinin çoğu, gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım süreçleri boyunca kullanım senaryoları üzerine kuruludur. Kullanım Senaryoları, nesne yönelimli programlama ile birlikte ortaya çıkmıs olmasına rağmen yordamsal programlanan sistemlerde de ise yaramaktadır.

Nesne (dilbilgisi)

Nesne, cümlede öznenin yaptığı is ve eylemden doğrudan etkilenen ögedir. Düz tümleç olarak da bilinir. Yüklemi geçisli bir fiil olan cümlelerde bulunur. Yükleme "ne", "neyi" ve "kimi" soruları sorularak bulunur.

Nesnelerin interneti

Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletisim ağıdır. Internet üzerinden diğer cihazlara ve sistemlere bağlanmak ve veri alısverisi yapmak amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülüdür. Nesnelerin tekil anahtar ile isaretlenerek Internet altyapısı üzerinden birlikte çalısabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler olusturulması öngörülmüstür. Askeri sistem için "askerî nesnelerin interneti" yaratılmısdır. Birden çok teknolojinin, gerçek zamanlı analitiğin, makine öğreniminin, emti ...

Nesne tabanlı programlama dili

Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı programlama dilleri, kalıtım gibi nesne yönelimli programlama dillerine özel özellikleri tasımazlar. Bu durumda nesne tabanlı programlama dilleri nesne yönelimli programlama dillerinin altkümesini olusturur. Nesne yönelimli olan nesne tabanlı programlama dillerinden ABAP/4, C#, C++ nesne modeli Simulaya dayanır, Eiffel, Java, Object Pascal, Objective-C nesne modeli Simulaya dayanır, PHP, Python, REALbasic nesne yönelimli bir BASIC lehçesi, Ruby, Simula, S ...

Öğrenme nesneleri

Teknoloji alanındaki gelismeler insanların öğrenme yolarında da değisikliklere yol açtı. Geleneksel sınıf ortamı, uzaktan eğitimin gelisimine uyum sağladı ve okullar artan nüfus, masraf ve genisleyen coğrafi alanlar yüzünden çevirimiçi müfredatlar olusturmaya basladı. Webe dayalı formatta, düsük masraflı, yüksek kaliteli eğitim olusturmak için geleneksel sınıfa dayalı eğitim, materyal ve bilgi alma ihtiyacı öğrenme nesnesi kavramına giden yolu açtı. Öğrenme nesneleri ; uzaktan eğitim maksadıyla hazırlanan ve Öğrenme Yönetim Sisteminde çalıstırılan e-öğrenme içeriklerine denir. Öğrenme nesn ...

Uğur

Uğur, rastlantıları düzenlediğine, serden koruduğuna veya insanlara iyi durumlar hazırladığına inanılan doğaüstü güç. Bu güce sahip olduğuna inanılan nesnelere uğurlu nesne veya sadece uğur denir. Çok çesitli kültürlerde uğurlu olduğuna inanılan nesneler arasında dört yapraklı yonca, at nalı ve tavsan ayağı sayılabilir. Bazı nesneler çesitli kültürlerde toplumun bir kısmı veya bazen çoğunluğu tarafından uğurlu sayılırken, bazı nesneler herhangi bir özelliği nedeniyle miras, hatıra vs. sadece bir kimse tarafından uğurlu kabul edilebilirler. Fiziksel varlıkların yanı sıra kimi soyut kavramla ...

Matematiksel nesne

Matematiksel nesneler, matematikte karsılasılan soyut kavramlara denir. Matematiğin alısıldık dilinde nesne, formal olarak tanımlanmıs veya tanımlanabilecek ve matematiksel kanıtlarda kullanılabilecek herhangi bir sey olabilir. Her matematik dalının kendi nesneleri vardır, bu dallara göre bazı örnekler: Kombinatorik permütasyonlar, kombinasyonlar Küme kuramı kümeler, küme ayrısımları/bölütleri, islevler, bağıntılar Geometri noktalar, doğrular, doğru parçaları, çokgenler, daireler, elipsler, paraboller, hiperboller, küreler, elipsoitler, paraboloitler, hiperboloitler, silindirler, koniler Ç ...

Sey

Sey, felsefi bir kavramdır. Mistik Islam öğretisindeki sonsuzluk ve vahdet-i vücud kavramlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bir anlatıya göre sey aslında hiçbir seydir, hiçbir sey olduğu için de her seydir. Hiçlik kavramıyla arasında gizli bir bağıntı vardır. Burada sözü edilen hiçlik, Hayyam öğretisinde sonsuzluğa isaret eden hiçliktir.

                                     

Nesne

Nesne, belirli bir kütlesi ve hacmi olan her türlü cansız varlık. Esanlamlısı sey, obje. Nesne sözcüğü ile sunlardan biri kastedilmis olabilir: Nesne - Programlama dizisinde nesne-yönelimli programlamada, basit yapılı blok programları olarak kullanılan, isletim zamanı verilerinin saklanması için olusturulmus özel birimidir. Nesne - dil bilgisi Geçisli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Nesne felsefe - Öznenin dısında kalan her konu.

                                     

Nesne diyagramı

Nesne diyagramları yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language, kısaca UMLin 14 diyagramından biridir. Nesne diyagramında her bir sınıftan olusturulmus nesneler yer alır. Nesne gösterimine örnek: nesne adı: sınıf adı, mesela: carihesap: BankaHesabi

                                     

Nesne (felsefe)

Felsefede, nesne ya da obje, özne teriminin karsıtı olarak kullanılan kavram. Özne gözlemleyen, nesne gözlemlenendir. Dekart gibi bazı modern felsefecilere göre bilinç özneyi içine alan bir bilistir ve bazı nesneler öznenin gözleminden bağımsız olarak var olamazlar. Metafiziksel çerçeveler nesnelerin özgülüklerinden bağımsız var olup olamayacakları konusunda ayrısır.