ⓘ Kronoloji

Kronoloji

Kronoloji, olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim dalı, olusum süreçlerinin tarihlenmesi ve raporlanması ile uğrasır. Kronoloji, sadece tarih için değil astronomi, jeoloji, paleontoloji ve arkeoloji gibi birçok bilim dalı için önemlidir. TDK Büyük Sözlük, sözcüğün Türkçeye Fransızcadan chronologie girdiğini belirtir ve sözcüğü zaman bilimi, zaman dizini olarak Türkçeye çevirir.

Yeni Kronoloji

Yeni Kronoloji Anatoli Fomenko ile Gleb Nosovskinin yaptıkları teorinin adı. Arastırmacılara göre, günümüzde kabul gören kronoloji tamamıyle hatalı ve yanlıs düzenlenmistir. Fomenkonun bu çalısmasının ilham kaynağı, sair, bilim insanı ve devrimci Nikolay Aleksandroviç Morozovun astronomik eserleridir. Anatoli Fomenkonun adı ile anılan yeni kronolojiye, Gleb Nosovski ile Vladimir Kalasnikov gibi baska Rus matematikçilerde katkılarda bulunmuslardır. Fomenko grubunun temel tezi, günümüzde gerçek diye bilinen tarihi olaylarla kisilerin aslında düs ürünü olduğu varsayımına dayanıyor. Bu tez, Fi ...

Orta kronoloji

Orta kronoloji, Babilin altıncı kralı Hammurabinin saltanatını MÖ 1792-1750ye ve Babilin yağmalanmasını MÖ 1595e sabitleyen Yakın Doğu Bronz ve Erken Demir Çağının bir kronolojisidir. Kronoloji, Ammisadukanın Venüs Tableti ile Enuma Anu Enlil tableti 63ten elde edilen kanıtlarla belirlenen 56/64 yıllık bir astronomik hesaplamaya dayanmaktadır. Geleneksel ders kitapları orta kronolojiyi kullanma eğilimindedir ancak ilk dendrokronolojik ve astronomik kanıtlar bunun için çesitli problemler ortaya koymustur. Bu, kısa kronolojilerin bazıları tarafından daha fazla benimsenmesine yol açmıstır. Bu ...

Astronomik kronoloji

Astronomik kronoloji veya astronomik tarihleme, astronomik olgularla iliskili tarihsel olayların veya yapıtların tarihlendirilmesine yönelik teknik bir yöntemdir. Asurolojinin ilk günlerinden beri; çivi yazısı tabletlerde belirtilen ay ve günes tutulmaları, gezegen görünüsleri ve diğer göksel fenomenlerin eski gözlemleri incelenmis ve kronolojik amaçlar için kullanılmıstır. Birçok durumda bu gözlemler kesin gün ve saate kadar tarihlendirilebilir ve bu nedenle Mezopotamyanın çesitli kral ve yönetici listelerini düzenleyebilmek için çok önemlidir.

Dünyanın evrimi kuramı

13.5 milyar Büyük patlama ile maddenin evriminin baslaması: Big Bang Büyük patlamadan 10 -35 saniye sonra atom altı parçacıkları ; Kuarkların olusması Büyük patlamadan 1 saniye sonra Gama ısınları Büyük patlamadan 3 dakika sonra genisleyen evrenin yarıçapı 40 ısık yılı noktaya ulasması Büyük patlamadan 100 bin yıl sonra maddenin görünmesi Büyük patlamadan 3 milyon yıl sonra ilk elementler Helyum ve Hidrojen’in ortaya çıkması 5 milyar, Günes’in olusması

Nikolay Morozov

Nikolay Aleksandroviç Morozov, Rus devrimci ve bilim insanı. Kimya, fizik, astronomi, matematik ve tarih gibi farklı disiplinlerde eserler veren Morozov, Yeni Kronoloji teorisine ilham kaynağı olmustur.

                                     

Anglo-Sakson Kroniği

Anglo-Sakson Kronolojisi, eski Ingilizce ile yazılmıs Anglo-Sakson tarihini anlatan kronoloji belgeleridir. Ilk elyazması muhtemelen Wessexte, 9. yüzyılın sonlarında, Büyük Alfred döneminde yazılmıstır. Orijinalleri temel alınarak çoğaltılan kopyaları Ingiltere çapında manastırlara dağıtıldı ve bağımsız bir sekilde güncellendi. Bir bilgiye göre 1154e kadar güncellemeler devam etti.

                                     

Türk tarihinin zaman çizelgesi

Türk tarihinin zaman çizelgesi, Türkiye ve ondan önce kurulmus devletlerde politik olaylar, bölgesel değisimler ve önemli yasal değisiklikleri içeren bir çizelgedir. Bu çizelgeden baska Türkiye tarihi, Osmanlı padisahları listesi ve Türkiye cumhurbaskanları listelerine bakabilirsiniz.

                                     

Dionisius Petavius

"Rationarium temporum" 1633 Ingilizce "De theologicis dogmatibus" 1644 - 1650 "De ecclesiastica hierarchia" 1641 "De lege et gratia" 1648 "Opus de doctrina temporum" 1627 "Uranologion" 1630 "Paraphrasis psalmorum omnium nec non canticorum" 1627 "De potestate consecrandi" 1646 "De Tridentini concilii interpretatione et S. Augustini doctrina" 1649

                                     

0 (yıl)

Sıfır yılı ", yaygın olarak kullanılan Gregoryen takviminde veya onun selefi olan Jülyen takviminde milat olarak kullanılmamaktadır. Bu takvimde MÖ 1 yılını, MS 1 yılı takip etmektedir. Ancak bu diğer bütün Hindu ve Budist takvimlerdeki gibi astronomik yıl numaralandırmada kullanılmaktadır.

                                     

Ab urbe condita

ab urbe condita anlamı "Sehrin kurulusundan bu yana olan" Latince bir deyistir, ki burada sehrin kurulusu MÖ 753tür. AUC ise bazı Roma tarihçileri tarafından belirli Roma yıllarını ayırt etmek için kullanılan bir takvim sistemidir. Rönesans editörleri, bazen kitaplarına yayınlanma yıllarını AUC sisteminde yazarlardı, bu da Romalıların AUC sistemini kullandıkları algısını yaratmıstır. Oysaki Roma zamanlarında takvim sistemi bundan çok daha farklıdır.

                                     

Anno Mundi

Anno Mundi,Kitab-ı Mukaddesde dünyanın yaratılısının ve sonraki yılının hesaplarına dayanan bir takvim türüdür. Yaratılısın tarihinin hesaplanması üzerine farklı sonuçlar veren sayısız çaba harcanırken, bunlardan iki tanesi referans tarih için kullanılmıstır. Onlardan bir tanesi günümüzde hala kullanılmaktadır.

                                     

Binyıl

Binyıl veya milenyum, bin yıla esit zaman dilimidir. Milenyum sözcüğü Latince bin anlamına gelen mille ve yıl anlamına gelen annus kelimelerinin birlesmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim binyılları için kullanılır.

                                     

Glottokronoloji

Glottokronoloji, bir dilbilim yöntemidir. Ortak bir dilden dallanan dillerin bu ayrımı hangi zamanda gerçeklestirdiğini belirlemekte kullanılır. Dillerin temel kelime dağarcıklarının çözümlenmesi esasına dayanır. Bu metot, çok kesin sonuçlar vermemekle birlikte, diğer kronolojik yöntemler ile birlikte kullanıldığında belirleyici olabilmektedir. Morris Swadeshin icat ettiği bu yönteme zamanla çesitli eklemeler yapılmıstır.