ⓘ Bükdeğirmeni, Silifke

                                     

ⓘ Bükdeğirmeni, Silifke

Önceleri birkaç kilometre ötedeki Multay isimli büyük bir köy mevcut iken kalıntıları mevcuttur rivayete göre bir salgın hastalık mahalle nüfusunu önemli ölçüde azaltmıs ve köylülerin geriye kalanı simdiki Bükdeğirmeni mahallenini kurmuslardır. Eski mahallenin bulunduğu bölge hala Multay adıyla anılmaktadır.

Tarihçi Yusuf Halaçoğlunun sadece göçerleri kapsayan "Anadoluda Asiretler, Cemaatler ve Oymaklar" adlı eserinde Karaman Vilayetine bağlı Içel Sancağının Silifke nahiyesinde yasayan Moğol asıllı Moğultay Cemaatine yer verilmistir 1500-1501 Yılları. Söz konusu eserde yer alan haritada da Silifke civarında Moğol kökenli göçerlerin yasadığı gösterilmektedir.