ⓘ Zenate

                                     

ⓘ Zenate

Zenate veya Zenata, antik dönemde Mısırın batısından Fasa uzanan bir bölgede Sanhace ve Masmude gruplarıyla birlikte yasayan Berberi kabilelerdir. Yasam tarzı olarak göçebe olanların yanında yerlesik yasam sürenler de vardı.

                                     

1. Din

Zenate kabilesi Islamı erken, 7. yüzyıl gibi bir tarihte kabul etti. Diğer Berberi kabileleri 8. yüzyıla kadar Emevi Halifeliği fethine direnmeye devam ederken, Zenateliler hızla Islamlastılar. Ayrıca Müslümanların Iberya fethinde önemli bir aracı oldular.

                                     

2. Toplum

14. yüzyıl tarih yazarı Ibn Haldun, Zenatenin üç büyük kabileye ayrıldığını bildiriyor: Cerave, Mağrâve ve Beni Ifren. Eskiden Mağripin büyük bir bölümünde hakimiyet kurmusken, daha güçlü kabileler olan Kutama ve Houara ile çatısmalar nedeniyle güneye ve batıya göç ettiler.

                                     

3. Siyaset

10. yüzyılda Zenateliler, Fâtımîlere karsı Endülüs Emevî Devleti ile ittifak kurdu. Zenateliler 13. yüzyılda Abdülvâdîlerin yükselisi ile bir miktar siyasi iktidarı ele geçirdi. Fası 13. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın ortalarına kadar iki Zenate hanedanı, Meriniler ve Vattasîler yönetti.

                                     

4. Etimoloji ve anlambilim

"Zenata" adı, "Aznat" ⴰⵣⵏⴰⵜ kelimesinin çoğulu olan "Iznaten" ⵉⵣⵏⴰⵜⵏ kelimesinden gelir ve "Gönder, Sefer" ve "At" anlamına gelen "Azn" ⴰⵣⵏ den olusur ⴰⵜ Zenatanın Berberi dilinde "Oğul" anlamına gelen diğer Berberi lehçelerinde "Oğul", "Aït ⴰⵢⵜ veya Yat ⵢⴰⵜ" olarak adlandırılır). Çoğulu isaretlemek için -en ve Adaki tekil kelimenin ilk harfinin bir I- yerine ikame edilmesi kullanılır. "Iznaten", "Aznat" kelimesinin çoğuludur ve Berberide zenetik "Çocuklarını gönderenler" anlamına gelir. "Iznaten" adı, "Iznaïten" veya "Iznyaten" olarak da telaffuz edilebilir.