ⓘ Regülatör (baraj)

                                     

ⓘ Regülatör (baraj)

Regülatör, akarsuyun yönlendirilmesi veya kısmen yükseltilmesinde kullanılan, su akısını düzenleyici beton duvar. Nehir tipi barajlarda suyun yükselip yönlendirilmesinde kullanılır. Sel sularının kontrolünde, suların kanallara yönlendirilmesinde kullanılan kontrol yapısına da regülatör denilir. Dısa akısı olan göllerin, su miktarını kontrol amacıyla çıkıslarına yapılan beton duvara da regülatör denir.

Barajlar depolama durumlarına göre, biriktirmeli rezervuar ve biriktirmesiz regülatör olarak iki tipe ayrılırlar. Nehir tipi HESlerde regülatörler su alma yapısının ilk asamasını olusturur. Nehir tipi hesler suyun akıs gücünü kullanarak elektrik üretir. Depolama yapılmadığından baraj gölü yoktur veya çok küçüktür, elektrik üretimi akarsunun akısına bağlı olduğundan düzenli değildir.

Regülatörlerin küçük bir baraj gibi nehir ekosistemine zarar verdiği, nehrin bütünlüğünü bozduğu iddia edilmektedir. Regülatörler balık geçisine ve göçüne engel olmaktadır.

Manyas Gölünün çıkısına yapılan regülatör ile göl suları 14-18.3 m isletme kotu arasında tutulmaktadır.