ⓘ Lamassu

                                     

ⓘ Lamassu

Lamassu, genellikle insan kafalı, boğa ya da aslan gövdeli ve kus kanatlarına sahip Asur koruyucu tanrısıdır. Bazı yazılarda kadın bir ilahı temsil ettiği tasvir edilmistir. Lamassu nun eril karsılığı anlamına gelen sedu daha az kullanılan bir isimdir. Lamassu ; burçları, ana yıldızları ve takımyıldızlarını temsil eder.

                                     

1. Ikonografi

Lamassu sanatta insan kafasına sahip kanatlı boğa ya da aslan seklinde karısık olarak betimlenmistir. Insan kafalı kanatlı bir hayvan motifi Yakın Doğuda yaygındır ve ilk olarak MÖ 3000 civarında Eblada bulunmsustur. Ilk belirgin lamassu motifi, II. Tiglath-Pileser döneminde iktidarın sembolü olarak Asurda görülmüstür.

Asur heykelciliği tipik olarak saraylardaki girislere belirgin lamassu çiftleri yerlestirmistir ve bu heykeller, sokağa ve ayrıca iç avluya bakmaktadır. Köselerde yüksek kabartma olarak "çift görünüslü" figürler olarak temsil edilmislerdir. Önden bakıldığında ayaktalarmıs gibi durmaktalar, yandan bakıldığında yürür gibiler ve ilk versiyonlarda dolaylı bir sekilde bakıldığında bes ayağı varmıs gibi gözükmektedir.