ⓘ Diaspora

                                     

ⓘ Diaspora

Kopuntu veya diaspora, çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak baska yerlerde azınlık olarak yasamaları. Sözcük hem kopma eylemini hem de kopup azınlık olarak yasayan kimseleri ifade eder.

                                     

1. Tarihçe

Antik Yunanda diasporá kavramı, bir anakentten metropolis çıkarak dünyanın çesitli yerlerinde koloniler kuran halk anlamına gelirdi. Daha sonraki dönemde sözcüğün en yaygın kullanım konusu, MÖ 586daki Babil Esaretinden sonra Yahudi kavminin tüm dünyaya dağılması oldu. Tevratın Yunanca çevirisinde geçen "dünyanın tüm ülkelerine darmadağın olacaksınız" Deuteronomy/Yasanın Tekrarı 28:25 ayeti muhtemelen sözcüğün bu ikinci anlamının ana kaynağıdır.

Diasporaların olusumunda, sadece isgal, sömürgecilik, zulüm, siyasi nedenler gibi zorlama sonucu olmayan, ekonomik nedenlerden dolayı anavatanını terk eden toplumları da kapsamaktadır.

Modern dünyada sanayilesmeyle birlikte hızla değisen ekonomik yapılara ve artan toplumsal hareketliliğe adapte olamayan toplumlar, ekonomik nedenlerden dolayı yurtlarından kopup baska ülkelere göç ederek daha yüksek bir yasam kalitesi pesine düsmelerine sebep oldu.