ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87

Ağır metal

Ağır metal, metalik özellikler gösteren elementlerden olusan, açık ve tam bir tanımlaması yapılmamıs olan grupta bulunan elementlere verilen addır. Bu grubun içinde geçis metalleri, bazı yarı metaller, lantanitler ve aktinitler bulunur. Bazıları ...

Değerli metal

Yüksek ekonomik değere sahip nadir rastlanan metalik kimyasal elementlere kıymetli metal adı verilir. Kimyasal olarak kıymetli metaller diğer elementlerden daha az reaktivite özelliğine sahip olup, parlaklığı ve erime noktaları daha yüksektir. Kı ...

Nadir toprak elementi

Nadir toprak elementleri ya da kısaca NTE, lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin olusturduğu bir grubu kapsamaktadır. Lantanitler atom numaraları 57 den 71’e kadar olan ve kimyasal olarak benzer elementlerin olusturduğu bir g ...

Çok görevli radyoizotop termoelektrik üreteci

Çok görevli radyoizotop termoelektrik üreteci, Mars Bilim Laboratuvarı gibi NASAnın uzay görevleri için gelistirilen bir tür radyoizotop termoelektrik üretecidir ve Amerika Birlesik Devletleri Enerji Dairesi Nükleer Enerji Ofisi bünyesindeki Uzay ...

Uranyum izotopları

Uranyum, kararlı izotopu olmayan, doğal olarak olusan radyoaktif bir elementtir. Uzun yarı ömürleri olan ve Dünyanın kabuğunda kayda değer miktarda bulunan iki ilkel izotopu vardır: uranyum-238 ve uranyum-235. Uranyum-233 gibi diğer izotoplar üre ...

Florür

Florür, nötr haldeki flor atomunun, bir elektron alarak iyon haline geçtiğinde aldığı isimdir. F − olarak gösterilir. Bu iyona baska bir unsur yapıstırılır. Florür iyonu içeren maddelere de verilen bir isimdir. Bir iyon olduğundan dolayı, kendi b ...

Karboksilat

Karboksilat karboksilik asitin bir tuzu veya esteri. Karboksilat tuzlar, Min bir metal ve in 1, 2. gibi sayıları ifade ettiği, M n genel formülü ile ifade edilir. Karboksilat esterler RCOOR′ genel formülüne sahiptir. R ve R′ organik gruplardır; R ...

Oksit

Oksit, içeriğinde en az bir adet oksijen atomu ve en az bir adet baska element içeren bilesiklere verilen genel isimdir. Soy gazlar oksitleri olusturmazlar. OF 2 ve KMnO 4 oksit değildir. Lavoisierin gelistirdiği kimyasal adlandırma kurallarına g ...

Siyanür

Siyanür, bir karbon ve ona üçlü bağ ile bağlanmıs bir azot içeren C≡N grubuna sahip kimyasal bilesiklere verilen addır. Bu grup aynı zamanda siyano grubu olarak da bilinir. Organik ve inorganik çesitleri bulunan siyanürler özellikle endüstride ku ...

Helyum hidrit moleküler iyonu

Helyum hidrit iyonu ya da hidrohelyum katyonu, HeH +, bir protonun gaz halindeki bir helyum atomu ile reaksiyona girmesi sonunda olusan pozitif yüklü bir iyondur. Ilk olarak 1925te kesfedildi ve moleküler hidrojen ile izoelektroniktir. 177.8 kJ/m ...

Karbokatyon

Karbokatyonları kanıtlamak için yapılan deneylerde sonucunda Karbokatyonların BF 3 gibi üçgen düzlem yapısında olduklarını göstermektedir. Karbokatyonun merkezinde bulunan karbonun elektron eksikliği vardır çünkü son yörüngesinde sadece altı elek ...

Akıskanlar mekaniği

Akıskanlar mekaniği, akıskanların davranıslarını ve onlara etkiyen kuvvetleri inceleyen fizik dalı. Makine, insaat, kimya ve biyomedikal gibi mühendislik dallarının yanı sıra jeofizik, okyanus bilimi, meteoroloji, astrofizik, ve biyoloji gibi far ...

Çek valf

Çek valf, çek vana veya tek yönlü valf, normalde sıvı veya gaz gibi akıskanların tek yönlü geçisine izin veren mekaniksel bir kontrol valfidir. Bazı yerlerde gaz akıskanı için de kullanılır. Isletme emniyeti yüksektir ve duruma göre komplike arma ...

Durma noktası

Durma noktası, bir akıs alanında yerel hızın sıfır olduğu noktadır. Durgun noktalar, bir akıs alanı içindeki objelerin yüzeyinde akısın kesildiği yerlerde olusur. Bernoulli denklemi, belirli bir akıs alanı içinde, akıs hızının sıfır olduğu durumd ...

Knudsen sayısı

Knudsen sayısı, moleküler ortalama serbest yol ile kabaca ölçülebilir uzunluk skalasının oranını veren boyutsuz sayıdır. Bu uzunluk skalası, örneğin, bir sıvının içinde yer alan bir cismin çapı olabilir. Knudsen sayısı adını Danimarkalı fizikçi M ...

Prandtl sayısı

Prandtl sayısı P r {\displaystyle \mathrm {Pr} } boyutsuz bir sayıdır. Momentum yayınımının termal yayınıma oranıdır. Sayı, Alman fizikçi Ludwig Prandtla ithafen adlandırılmıstır. Bu sayı, asağıdaki gibi tanımlanmıstır: P r = ν α = viskoz yayınım ...

Serbest yüzey

Serbest yüzey, bir akıskanın yüzeyinde normal gerilmenin sabit ve kayma gerilmesinin sıfır olduğu yüzey bölgesine denir. Iki ayrı homojen akıskanın temas sınırı örnek olarak verilebilir: sıvı su ile atmosferdeki hava arasında. Sıvıların aksine, g ...

Hekzan

Hekzan, düz zincirli bir alkandır. Laboratuvarlarda yağ çözücü olarak, ayrıca sanayide organik çözücü olarak kullanılmaktadır. Formülü C 6 H 14 olan hekzan, sağlığa zararlı olduğu için heptanın türevi kullanılmaktadır. Hekzanın inhalasyonunda sıv ...

Metan

Metan, kimyasal formülü CH 4 olan bilesiktir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğalgazın bir bilesenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mo ...

Propan

Propanın formülü C 3 H 8 dir. Erime noktası -187.1 °C ve kaynama noktası -42.2 °Cdir. Doğalgaz, hafif ham petrol ve petrol rafineri gazlarından elde edilir. Sıvılastırılmıs petrol gazlarında bol miktarda bulunur. Etan, diğer hidrokarbonlar ve pro ...

Izobütan

2-metilpropan, i -bütan veya metilpropan olarak da bilinen izobütan, moleküler formülü HC 3 olan kimyasal bir bilesiktir. Bütan izomeridir. Üçüncül karbonlu en basit alkandır. Izobütan, petrokimya endüstrisinde, örneğin izooktan sentezinde öncü b ...

R134a

R134a, soğutucularda kullanılan renksiz inert gaza verilen addır. Tam adı 1.1.1.2-Tetrafloretan olan gaz, 90lı yıllarda ozon tabakasına zararlı olduğu için birçok ülkede kullanımı yasaklanan R12 gazının yerine kullanılmak üzere üretilmistir. Gene ...

Soy gaz

Soy gaz veya asal gaz, standart sartlar altında her biri, diğer elementlere kıyasla daha düsük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz, tek atomlu gaz olan kimyasal element grubudur. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon doğal olarak ...

Fildisi

Fildisi fil, su aygırı, mamut ve gergedan gibi hayvanların dislerinden oyularak yapılan sert, beyaz, opak maddelerdir. Fildisi birçok kullanım alanı yanı sıra ziynet esyası yapımına yarar. Plastikle tanısana kadar bilardo topu, piyano tusları, dü ...

Plazma salınımı

Plazma salınımı ya da diğer adıyla Langmuir dalgası, plazma ya da morötesi bölgedeki metal gibi iletken ortamlardaki elektron yoğunluğunda yasanan salınımlardır. Bu salınımlar, serbest bir elektron gazının dielektrik fonksiyonundaki kararsızlık o ...

Bulut fiziği

Bulut fiziği, fiziksel islemlerdeki çalısmalardır ve bu olusuma, büyümeye ve atmosfer bulutlarının çökelmesine yol açar. Bulutlar sıvı suyu mikroskobik damlacıklar halinde içerir, buzların küçük kristalleri, veya ikisi de. Bulut damlacıkları basl ...

Gece parlayan bulut

Gece bulutları ya da gece parlayan bulutlar alacakaranlıkta üst atmosferdeki görünen mezosferik bulut tabakasına ait kutup bulutlarının çok daha parlak ve her tarafa yayılan uçları parçalanmıs gibi gözüken bulutumsu olaylardır. Su buzunun içindek ...

Mammatus

Mammatus ya da mammatocumulus olarak bilinen bu bulutlar, meme sekline benzedikleri için bu ismi almıslardır. Mamma kelimesi Ingilizcede aynı zamanda meme anlamına gelir. Bu bulutların nasıl olustuklarıyla ilgili çesitli düsünce ve teori bazında ...

Wegener-Bergeron-Findeisen süreci

Wegener-Bergeron-Findeisen süreci, bazı özel kosullar altında buz kristallerinin olusumunu anlatır. Adını Alfred Wegener, Tor Bergeron ve Walter Findeisenden alan süreçteki bu özel kosullar; çevre buhar basıncının, su üstündeki doygun buhar basın ...

Buz çekirdeği

Bir buz çekirdeği, tipik olarak bir buz tabakasından veya yüksek bir dağ buzulundan çıkan bir çekirdek örneğidir. Buz, yıllık kar tabakalarının artan birikiminden olustuğundan alt tabakalar üst tabakalardan daha eskidir ve bir buz çekirdeği yılla ...

Klatrat hidrat

Klatrat hidratlar, su içeren, kristal yapılı katılardır; birbirine hidrojen bağları kurarak "kafes" yapı olusturmus su molekülleri içine hapsolmus küçük apolar moleküllerdir. Bir diğer deyimle, klatrat hidratlar, kafes bilesiklerdir, konak molekü ...

Mineral hidrasyon

Mineral hidrasyon, suyun bir mineralin kristal yapısına eklendiği, genellikle hidrat olarak adlandırılan yeni bir mineral olusturduğu inorganik bir kimyasal reaksiyondur. Jeolojik açıdan, mineral hidrasyon süreci retrograd alterasyon olarak bilin ...

Aerosol kütle spektrometresi

Aerosol kütle spektrometrisi, kütle spektrometrisinin aerosol parçacıklarına uygulanmasıdır. Aerosol parçacıkları, çap aralığı 3nm ila 100nm arasında olan bir gaz içinde asılı katı ve sıvı parçacıklar olarak tanımlanır. Aerosol parçacıkları, çesi ...

Bentonit

Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrısması ile veya bozulmasıyla olusmus çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden olusan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumusak, gözenekli ve kola ...

Lityum hidroksit

Lityum hidroksit LiOH {\displaystyle {\ce {LiOH}}} formülüne sahip inorganik alkali metal bilesiğidir. Lityum hidroksit kuvvetli bir baz olmasına rağmen alkali metal bazlarının en zayıf olanıdır.

Pirinç (alasım)

Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alasımların genel ismi. Pirinçte bulunabilen diğer bazı elementler, kalay, kursun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden bazı pirinçlere tunç da ...

Potasyum sülfür

Potasyum sülfür K 2 S formülüne sahip inorganik bilesiktir. Potasyum sülfür suyla kolayca reaksiyona girip potasyum hidrosülfür ve potasyum hidroksit verdiğinden dolayı renksiz katı nadiren görülür. Yaygın olarak, potasyum sülfür ifadesi susuz ka ...

Zintl Fazı

Kimyada, Alkalli metal veya Toprak Alkali metallleri ile metaloid olarak tanınan 13., 14., 15. veya 16. grup metallerinin tepkimesi ile olusan yapılar olarak tanımlanır. Ilk defa,1930lu yıllarda Alman kimyacı Eduard Zintl tarafından incelendiğind ...

Organik bilesik

Organik bilesik ler, molekülleri karbon içeren kalabalık kimyasal bilesikler sınıfındandır. Asağıda sunulan tarihsel nedenlerden dolayı, bu bilesiklerin küçük bir kısmı, örneğin karbonatlar, basit karbon oksitleri ve siyanürlerin yanı sıra, karbo ...

Alisiklik bilesik

Alisiklik bilesik, hem alifatik hem de siklik olan organik bir bilesiktir. Bunlar, doymus veya doymamıs olabilen, ancak aromatik karakterde olmayan bir veya daha fazla tüm-karbon halkası içerir. Alisiklik bilesikler bağlı bir veya daha fazla alif ...

Eksplosofor

Ilk olarak 1935’de Rus kimyager V. Pletz tarafından kullanılan terim, baslangıçta bazı makalelerde "plosofor" olarak yanlıs tercüme edilmistir. Ayrıca, molekülün patlayıcı kapasitesini değistiren bir grup olan bir oksoeksplos kavramıda kromofor v ...

Fenilpropanoid

Fenilpropanoidler, fenilalanin ve tirosin amino asitlerinden bitkiler tarafından sentezlenen çok çesitli organik bilesikler ailesidir. Isimleri, altı karbonlu, aromatik fenil grubundan ve fenilpropanoid biyosentezinde merkezi ara ürün olan kumari ...

Indigo boya

Indigo boya, kendine özgü mavi renkte olan organik bilesiktir. Tarihsel olarak indigo, bazı bitkilerin yapraklarından çıkarılan doğal bir boyaydı ve bu süreç ekonomik olarak önemliydi, çünkü mavi boyalar bir zamanlar nadirdi. Bugün üretilen indig ...

Amfoter

Amfoter, oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada tasıyan element veya bilesikler. Amfoter maddeler hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerler. Metal ve yarı metallerin bir kısmı, aminoasitler ve proteinler amfoterik öz ...

Bronsted-Lowry asit-baz teorisi

Bronsted–Lowry asit–baz teorisi, Johannes Nicolaus Bronsted ve Thomas Martin Lowrynin birbirlerinden bağımsız olusturdukları bir asit-baz tepkime kuramıdır. Kuramın temel kavramı asitlerin proton veren maddeler, bazların ise proton alan maddeler ...

Lewis asit ve bazı

Lewis asiti Lewis bazıyla Lewis eklenme ürününü olusturmak için etkilesen kimyasal türdür. Lewis bazı, Lewis eklenme ürününü olusturmak için, Lewis asidine elektron çifti veren türdür. Örneğin, OH − ve NH 3 Lewis bazlarıdır çünkü bu iyonlar bağ y ...

Karbondisülfür

Karbondisülfür, formülü CS 2 olup yanabilen, hemen renksiz olan, oldukça zehirli bir sıvı. Ticari karbondisülfürün kokusu safsızlıktan ileri gelmekte olup, çürük lahana veya yumurta kokusuna benzer. Karbondisülfür dikkatli depolanmalı ve tasınmal ...

Çinko parmak

Çinko parmak, ait olduğu proteindeki katlanmayı stabilize etmek için bir veya daha fazla çinko iyonunun koordinasyonu ile karakterize edilen küçük bir protein yapısal motifidir. Genellikle çok domainli proteinlerde metal bağlayıcı bir alan olarak ...

Hoechst boyası

Hoechst boyaları floresans mikroskopisinde ve akıs sitometresinde DNAyı isaretlemek için kullanılan floresan boyalardandır. Bu boyalar DNAyı isaretlediği için, ayrıca mitokondrileri boyamakta da kullanılır. bis-benzimid türü olan bu boyalardan ik ...

Bisabolol

Bisabolol -5-hepten-2-ol) doğal veya sentetik olarak ekstrakte edilen aktif moleküldür. Cilt koruma ve bakım ürünlerinde kullanılanılır. "Stoko" ürünlerinde kullanılan madde, tıbbi bir bitki olan papatyadan doğal olarak türetilmistir. Renksizden ...