ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231

Fitil (patlayıcı)

Bir patlayıcı, piroteknik donanımda ya da askeri mühimmatta, fitil islevi baslatan bir donanım parçasıdır. Genel olarak, fitil kelimesi gelisigüzel kullanılır. Ancak, belirli olduğunda, fitil terimi, bir kestane fiseğinin üzerindeki fitil gibi ba ...

Amonyum kromat

Amonyum kromat 2 CrO 4 formülüne sahip bir tuzdur. Sarı, monoklinik kristallerden olusur; amonyum hidroksit ve amonyum bikromattan yapılır; jelatin kaplamalar için hassalastırıcı olarak fotoğrafçılıkta kullanılır. Genellikle fotoğrafçılıkta, teks ...

Amonyum okzalat

Amonyum okzalat, C 2 H 8 N 2 O 4 2 C 2 O 4 olarak da yazılır) amonyuma ait bir okzalat tuzudur. Normal kosullar altında renksiz, kokusuz ve uçucu olmayan bir tuzdur. Bazı tip böbrek tasını olusturan yapıtasıdır. Ayrıca guano gübresinde de bulunur.

Sodyum fenolat

Sodyum fenolat NaOC 6 H 5 formülüne sahip bir organik bilesiktir. Beyaz kristalimsi bir katıdır. Aynı zamanda fenoksit olarak da bilinen fenolat anyonu, fenolün konjuge bazıdır. Aril eterler gibi diğer birçok organik bilesiğin öncül maddesi olara ...

Klorat

Klorat, ClO 3 − formülüyle göserilen bir kimyasal kök. Bilesiklerinde daima bir adet elektron alır. Kloratlar, genel olarak klorik asitin tuzu olarak bilinirler. Klorat molekülleri organik bilesikleri kolayca oksitleyeceğinden dolayı kimyasal ola ...

Sodyum salisilat

Sodyum salisilat salisilik asitin sodyum tuzudur. Yüksek sıcaklık ve basınç altında sodyum fenolat ve karbondioksit den elde edilebilir. Tarihsel olarak, metil salisilat ın sodyum hidroksit fazlalığıyla tepkimeye sokulup geri akım altında ısıtılm ...

Alanin

Alanin CH 3) aynı zamanda 2-aminopropanoik asit olarak adlandırılır. En sık kullanılan aminoasittir. Proteinlerin yaklasık olarak %7.8i alanin yapıtaslarından olusmaktadır. D-alanin, bazı bakterilerin hücre duvarlarında ve peptid antibiyotiklerin ...

Fenilalanin

Fenilalanin beslenme açısından zaruri bir alfa-aminoasittir. Fenilalanin doğada enantiomerik iki formda bulunabilir, D- ve L-fenilalanin. Yan zinciri bir benzil grubundan olusmaktadır. Bu aminoasitin fenilalanin olarak adlandırılmasının nedeni, k ...

Izolösin

Izolösin proteinlerin yapısında bulunan, DNA tarafından kodlanan 20 temel aminoasitten biridir. hemen tüm proteinlerde izolösine rastlamak mümkündür. Izolösin ve lösin birbirlerinin izomeridirler yani bu iki aminoasit molekülünün içerdikleri atom ...

Lösin

Lösin DNA tarafından kodlanan 20 aminoasitten biridir. Izolösin ve lösin birbirlerinin izomeridirler. Beslenme açısından lösin dısarıdan alınması elzem olan bir aminoasittir. Diğer birçok amino asitte olduğu gibi bu amino asitinde hem L- hem de D ...

Prolin

Prolin proteinleri olusturan 20 aminoasitten biridir. Diğer tüm aminoasitler birincil amin grubu tasımalarına rağmen, prolin, yan zincirindeki üç karbon atomu bir halka olusturarak tekrar peptid bağındaki nitrojen atomuna bağlandığı için, birinci ...

Triptofan

Triptofan proteinleri olusturan 20 aminoasitten biridir. Genetik kodu UGGdir. Nonpolar bir aminoasittir. Indol halkası içerir. Esansiyel bir aminoasittir. Glukojenik ve ketojenik aminoasittir. Piruvat ve asetil KoA üzerinden yıkılır. Yapısında bu ...

Valin

Valin proteinleri olusturan 20 aminoasitten biridir. Ismini "valerian" isimli bitkiden almıstır. Beslenme açısından dısarıdan alınması zorunlu olan besin maddelerindendir. Orak hücreli Akdeniz anemisinde hemoglobinlerde, bir mutasyon sebebiyle va ...

Treonin

Treonin canlıların yapısında yaygın olarak bulunan 20 aminoasitten biridir. Beslenme açısından insanların yiyecekler yoluyla dısarıdan almaları gerekli olan aminoasitlerdendir.

Arjinin

Arginin bir α-aminoasittir. L-arginin, doğada bulunan proteinlerin yapısını olusturan 20 aminoasitten biridir. Memeli hayvanlarda, arjinin temel aminoasitlerden biri olarak kabul edilmektedir. Organizmanın gelisim safhasına ve sağlık durumuna gör ...

Histidin

Histidin doğada yaygın 22 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur. L-Histidin ve D-Histidin olnak üzere iki farklı enantiomerik formu vardır. Beslenme açısından, genelde sadece çocuklarda, dısarıdan alınması zaruri gıda maddelerind ...

Lizin

Lizin proteinlerde bulunan 22 aminoasitten biridir. 4-aminobütil yan zinciri nedeniyle, histidin ve arginin gibi bazik aminoasitler grubuna dahildir. Diğer birçok amino asitte olduğu gibi bu amino asitin hem L- hem de D- isomeri vardır. Aber akti ...

Gama-L-Glutamil-L-sistein

γ- L -Glutamil- L -sistein glutatiyonun bir öncülüdür. Glutamat - sistein ligaz ile olusturulur ve glutatyon olusturmak için glutatiyon sentaz tarafından kullanılır.

Asparajin

Asparajin proteinleri olusturan 20 aminoasitten biridir. Yan zincirinde karboksamit grubu içerir. Polar özelliktedir, ancak fizyolojik pHda yüksüzdür. L-Asparajin, merkezi sinir sisteminin dengesinin korunması için gereklidir. Asırı sinir ve asab ...

Glutamin

Glutamin proteinleri olusturan 20 aminoasitten biridir. Yan zincirinde karboksamit grubu içerir. Polar özelliktedir, ancak fizyolojik pHda yüksüzdür. Diğer birçok amino asitte olduğu gibi bu amino asitinde hem L- hem de D- isomeri vardır. Aber ak ...

Sistein

Sistein proteinleri olusturan 20 aminoasitten biridir. Yan zincirinde içinde kükürt bulunan bir tiyol grubu içerir. Diğer birçok aminoasitte olduğu gibi bu aminoasitin de hem L- hem de D- izomeri vardır. Ancak aktif olan, diğer bir deyisle doğada ...

Tirozin

Tirozin seklinde kısaltılmaktadır. Doğada daha çok L-Formunda karsımıza çıkan ve birçok proteinin yapısında bulunan esansiyel olmayan bir α aminino asitir. Bu yazıda ya da bilimsel makalelerde Tirozin L- ya da D- olarak hiçbir ön ek almayarak sad ...

Oksin

Oksin, bitkilerde büyüme ve gelismeyi etkileyen en önemli hormonlardan biridir. Oksin kelimesi yunan αυξειν kelimesinde gelmedir ve büyüme anlamına gelir.

ATP1A3

Sodyum/potasyum tasıyan ATPaz alt birimi alfa-3, insanlarda ATP1A3 geniyle kodlanmıs enzimdir. Beyindeki sodyum ve potasyum seviyelerinin düzenlenmesiyle ilgilidir.

Na+/K+-ATPaz

Na⁺/K⁺-ATPaz, tüm hayvan hücrelerinin zarında bulunan bir enzimdir. Hücre fizyolojisinde çesitli islevleri yerine getirir. Na⁺/ K⁺-ATPaz enzimi aktiftir yani ATPden enerji kullanır. Pompanın kullandığı her ATP molekülü için üç sodyum iyonu zarın ...

Amin yapısındaki hormonlar

Amin yapıdaki hormonlar ya da amin türevi hormonlar katekolaminler, triptofan türevleri ve tirozin türevi hormonlardır. Suda çözünürler. Salgı ve veziküllerde depolanırlar.

Benzil klorür

Benzil klorür, C6H5CH2Cl formüllü organik bilesik. Kimyasal tepkimelerde çokça kullanılan renksiz sıvı. Kaynama noktası 179 °Cdir. Suda çözünmez. Etanol, dietil eter, kloroform ve karbon tetraklorürde çözünür. Benzil klorür, gaz fazında toluenin ...

Kloramfenikol

Kloramfenikol, Ilk kez Streptomyces venezuelae türü bakterilerin metabolizma ürünü olarak elde edilen, günümüzde yapay yollarla biresimlenen antibiyotiktir. Hastalık yapıcı birçok bakteri, riketsiya ve mikoplazmaya karsı etkilidir; etkisinin mikr ...

Sulfasalazin

Sulfasalazin, romatoid artrit, ülseratif kolit ve Crohn hastalığının dahil olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç. Romatoid artrit için baslangıç tedavisi olarak kabul edilir. Ağız yoluyla kullanılır. Kullananların yaklasık %25inde kayd ...

Steroid

Bu madde steroid kimyasalları hakkındadır. Sporda performans artırıcı steroidler ve etkileri için Anabolik steroid maddesine bakınız. Steroid, birbiriyle kaynasmıs dört halkadan olusmus karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler Asetil KoA biosent ...

Steran

Steran bilesikleri, diyajenetik ve katagenetik bozunma ve doyma yoluyla steroid veya sterollerden türetilmis 4- siklik bilesiklerin bir sınıfıdır. Steranlar, karbon C-17de bir yan zincire sahip bir androstan iskeletine sahiptir. Steran yapısı, tü ...

Atrial natriüretik peptid

Atrial natriüretik peptid, atrial natriüretik faktör, atrial natriüretik hormon, cardionatrine, cardiodilatin, veya atriopeptin olarak da bilinen güçlü bir vazodilatördür. Kalp kası hücreleri tarafından salgılanan protein yapıda bir hormondur. Vü ...

Inkretin

Inkretinler, kan glikozu düzeylerinde azalmayı uyaran metabolik bir hormon grubudur. Inkretinler yemekten sonra salgılanır ve Langerhans adacıklarının pankreasın beta hücrelerinden insülinin salgılanmasını kan sekerine bağımlı bir mekanizma ile a ...

Insülin benzeri büyüme faktörü 1

Insülin benzeri büyüme faktörü veya somatomedin C, çocukluk büyümesinde önemli rolü olan ve yetiskinlerde anabolik etkileri olan insüline benzeyen bir molekül yapısında olan bir hormondur. IGF-1, insanlarda IGF-1 geni tarafından kodlanan bir prot ...

Liraglutid

Liraglutid, insanlarda" incretinler” adı verilen ve genel olarak kandaki glukoz seviyesini düsüren metabolik hormonlar ailesinin bir üyesi olan Glukagon Benzeri Peptit-1 ile aynı reseptöre bağlanarak daha uzun süreli etki sağlayan bir GLP-1 analo ...

Osteokalsin

Osteokalsin, baska bir adla kemik gama-karboksiglutamik asit içeren protein, kemik ve dentinde bulunan ve ilk olarak civciv kemiğinde kalsiyum bağlayıcı protein olarak tanımlanan küçük kollajenöz olmayan protein yapılı bir hormonudur. Osteokalsin ...

Solasodin

Solasodin, patates ve domates gibi Solanaceae familyasına ait bitkilerde olusan zehirli bir alkaloid kimyasal bilesiktir. Solasonin ve solamargin, solasodinin glikoalkaloid türevleridir. Solasodin, hamster fetüslerine 1200–1600 mg/kg dozunda tera ...

Tropan alkaloidleri

Tropan alkaloidleri, kimyasal yapılarında bir tropan halkası içeren bir bisiklik alkaloidler ve ikincil metabolitler sınıfıdır. Tropan alkaloidleri, Solanaceae bitki ailesinin birçok üyesinde doğal olarak bulunur. Bazı tropan alkaloidleri farmako ...

Nükleon

Fizikte bir nükleon, nötron ve protonun ortak ismidir. Nükleon nötron ve protonun toplamıyla bulunur. Nükleonlar, atom çekirdeğinin parçalarıdır ve 1960lara kadar bunların temel parçacıklar olduğu düsünülüyordu. O günlerde etkilesimleri güçlü etk ...

Elektron nötrinosu

Elektron nötrinosu, leptonların bir üyesi olan bir tür temel parçacıktır. Elektrik yükü 0 olan elektron nötrinoları, elektronlarla birlikte leptonların 1. neslini olusturur. Wolfgang Pauli tarafından 1930da teorilestirilmis olup 1956da, Clyde Cow ...

Müon nötrinosu

Müon nötrinosu, bir tür lepton olan ve ν μ sembolüyle gösterilen temel parçacıktır. Müon ile birlikte leptonların ikinci neslini olusturduğundan, müon nötrinosu adını almıstır. 1940ların basında, farklı kisiler tarafından teorilestirilmis; 1962de ...

Béhierite

Béhierite çok nadir bulunan bir mineraldir, BO 4 formülüne sahip doğal bir tantal borattır. Béhierite aynı zamanda en basit tantal minerallerinden biridir. Mineraller arasında daha yaygın olan düzlemsel BO 3 grupları yerine basit tetrahedral bora ...

Big Red (içecek)

Big Red, 1937de Grover C. Thomsen ve R.H. Roark tarafından Teksasta yaratılmıs ve baslangıçta Sun Tang Red Cream Soda olarak bilinen bir mesrubattır. Genellikle bir Amerikan krem soda çesidi olarak sınıflandırılır ve orijinal "kırmızı krem soda" ...

Kata Tjuṯa

Kaja Tjuṯa, Merkezi Avustralyada 36 ada dağından olusan kaya formasyonu grubu. Yerlesim merkezi Yularaya 51 km mesafededir. 25 km uzaklıktaki Ulu r u ile beraber Ulu r u–Kata-Tju t a Milli Parkını olustururlar. En yüksek kaya, çevreden 546 metre ...

Mount Augustus

Mount Augustus, Dünya yüzeyindeki en büyük monolit. Avustralyanın batı kısmında Perthin 850 km kuzeyinde, Carnarvon sehrinin 320 km doğusunda bulunur. Burada doğan Wadjariler onu Burringurrah olarak adlandırırlar. Dağın birçok yerinde, onlar tara ...

Sarımsak tası

Balıkesir Ayvalık da bulunan Badavut bölgesinde çıkartılan Ignimbirit türü volkanik bir tastır. Açık pembe renkli ve islemesi kolaydır. Islendikten sonra zamanla sertlesir. Yazın serin kısın sıcak tutması sebebiyle de bölgedeki binaların yapımınd ...

Tüf

Tüf, bir volkanik patlama sonucu ortaya çıkan volkanik küllerden olusan kaya türüdür. Tüf kimi zamanlarda insaat malzemesi olarak kullanılan farklı bir kaya anlamına da gelir. %50’den daha fazla tüf içeren kayalar tüflü olarak kabul edilir. Tüf t ...

Volkan bombası

Volkan bombası, volkan bacasından atılan lav parçalarının havada dönerek soğuması ile olusur. Volkandan atılan lav hariç tüm malzemeye tefra denir. Bu malzeme değisik boyutlara sahiptir. 2.0 mm den ufak boyuttakilere kül, 2–63 mm arasındakilere l ...

Sisli Camii

Sisli Camii, Istanbul, Türkiyede, Sisli ilçesinde bulunan bir camidir. Halâskârgazi Caddesi ile Abide-i Hürriyet Caddesinin kesismesiyle olusan bir adacıkta konumlanır. Vasfi Egeli tarafından tasarlanan yapının insasına Haziran 1945te baslandı. I ...

Yeni Cami (Lefkosa)

Yeni Cami, Lefkosanın kuzey kesiminde yer alan bir camidir. Içinde bulunduğu Yenicami Mahallesine adını verir. Mevcut cami 1898-1899 yılında tamamlanmıs olup, yanında bulunan ve günümüze kalıntıları ulasan eski cami ise kiliseden çevrilmisti. Gün ...