ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20

Miltiades (papa)

Papa Aziz Miltiades, ayrıca Melchiades olarak da isimlendirilir) 2 Temmuz 311 ile 10 Ocak 314 tarihleri arasında papadır. 5. yüzyıldan beri hazırlanan Liber Pontificalis adlı papalar listesine göre Miltiades Kuzey Afrikalı idi. Fakat bazı tarihçi ...

Sebasteli Vlas

Sebasteli Vlas, Doğum tarihi belirsiz olmakla birlikte 280 - 316 yılları arasında Sivasta yasamıs Sebaste piskoposu Ermeni aziz. Yayınlanan Actasına göre, dövülmüs, demir dokumacı taraklarıyla saldırılmıs ve bası kesilmek suretiyle öldürülmüstür. ...

Theodor Stratelates

Aziz Theodor Stratelates, Herakleia Theodor olarak da bilinir, Doğu Ortodoks Kilisesi, Doğu Katolik Kiliseleri, Kıptî Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesinde Yüce sehit olarak kutsanmıs sehit ve asker azizdir. Theodor Tiron ile.

Martinianus

Sextus Marcius Martinianus, temmuz-18 Eylül 324 yılları arasında görev yapmıs Roma Imparatoru. Imparator Licinius tarafından müsterek imparator olarak atanmıstır. 324 yılında Licinius ve I. Konstantin arasındaki ikinci iç savas devam ediyordu ve ...

Helena (imparatoriçe)

Azize Helena Azize Helen, Helena Augusta ya da Konstantinopolisli Helena Roma Imparatoru Konstantius Chlorusun esi, ve I. Konstantinin annesi. Gerçek Haçın kutsal emanetlerini bulduğuna inanılır.

Aydınlatıcı Grigor

Aydınlatıcı Grigor/Gregorius ya da Krikor Lusavoriç, Hristiyanlığın Ermeniler arasında yayılmasını sağlayan bir Aziz. Ermeni Apostolik Kilisesinin ilk reisiydi.

I. Sylvester

Papa Aziz I. Sylvester, 31 Ocak 314 ile 31 Aralık 335 tarihleri arasında papa. Papa I. Sylvester hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. 7, ve 8. yüzyıllarda hazırlanmıs Liber Pontificale belgeleri onun Rufinus adlı bir Romalının olduğunu bildirir. ...

Markus (papa)

Papa Aziz Markus, 18 Ocak 336 ile 7 Ekim 336 arası papa. Papa olmadan önceki yasamı hakkında elimizde gayet az bilgi bulunmaktadır. "Liber Pontificalis" kaynağına göre aslen Romalı olup babasının adı "Pricus" idi. Markus 18 Ocak 336da Papa I. Syl ...

II. Constantinus

Flavius Claudius Constantinus 337-340 yılları arasında Roma imparatoruydu. Büyük Konstantin ve Faustanın en büyük oğlu olarak Arlesde doğmus ve bir Hristiyan olarak büyütülmüstür. 1 Mart 317 tarihinde Konstantin Sezar yapılmıs ve 323 yılında, yed ...

Pachomios

Büyük Pachomios ya da Ihtiyar Pachomios Mısırlı bir kesis ve aziz. Pachomiosun dünyada bilinen ilk hristiyan manastırının kurucusu olduğu kabul edilir.

Spiridon

Spiridon, Ortodokslukta bir aziz. Efsâne olarak Kıbrısta Trimitontos sehrinde doğdu. Korfu adasının koruyucu azizidir. Anma günü 12 Aralık tarihindedir.

Konstans

Konstans 337 ile 350 yılları arasında Roma imparatorluğu yapmıstır. Büyük Konstantin ve ikinci karısı Faustanın üçüncü ve en küçük oğlullarıydı. 337 yılında ağabeyleri II. Konstantius ve II. Konstantin ile birlikte basa geldi. II. Konstantin, Kon ...

I. Paulus (baspiskopos)

I. Paulus ya da I. Paul ya da Günah Çıkaran Aziz Paul, altıncı Konstantinopolis Baspiskoposu, 336 ya da 340 yılında seçilmistir. Yortu günü 7 Hazirandır.

I. Julius

Papa Aziz I. Julius 6 Subat 337 ile 12 Nisan 352 arası papalık yapmıstır. Papalık görevini yapmakta iken genellikle Doğu Roma Imparatorluğunda bulunan Hristiyan kiliseleri ve piskoposları arasında yayılan Aryanizm inançları üzerine eğilip bu inan ...

Córdobalı Hosius

Córdobalı Hosius, ayrıca Osius ya da Ossius olarak da bilinir, Córdoba Kardinali. Dördüncü yüzyılda Erken Hristiyan Kilisesini bölen Arian Ihtilafında Katolik Hıristiyanlığın en meshur taraftarlarından biridir. Imparator Konstantin, 316 yılındaki ...

Julianus

Flavius Claudius Iulianus ya da Julianus Apostata, 361-363 yılları arasında Konstantin Hanedanına mensup Roma imparatoruydu. Kendisi son pagan Roma imparatoruydu ve imparatorluktaki çöküsü durdurmak amacıyla geleneksel ibadeti geri getirmeye çalı ...

Jovianus

Flavius Claudius Iovianus imparator Julianın Sasani seferi sırasında ölümü üzerine ordu tarafından 26 Haziran 363te Roma imparatoru seçilmis bir askerdi.

Liberius (papa)

Papa Liberius 6 Subat 337 ile 12 Nisan 352 arası Roma Episkoposu, papa. Roma Katolik Kilisesi için henüz azizler listesine alınmamıs en eski Papa. Ama Doğu Ortodoks Kilisesi içinde bir Aziz olarak kabul edilmektedir. Doğu Ortodoks Kilisesi içinde ...

Poitiersli Hilaire

Poitiers’li Hilaire Ariusçuluk’a karsı Iznik inancını savunması ile tanınan bir teolog ve episkopostur. Kilisenin en etkili Kilise babalarından birisi olarak sayılmaktadır. 1851 yılında Papa IX. Pius tarafından Kilise Doktoru ilan edilmistir. Yor ...

Efraim

Suriyeli Efrem, Nusaybinli Efrem ya da Süryani Efrem, 306 – Urfa, 9 Haziran 373), Suriyeli Deakon, din öğretmeni, mistik ve yorumcu. Süryanice konusan kilise geleneğinde, Kilise Babaları arasında en önemlisi kabul edilir. Yetiskin olarak vaftiz o ...

Geunchogo

Geunchogo, Baekje Krallığının 13. hükümdarıdır. Saltanatı MS 346dan MS 375 yılına kadar sürmüstür. Geunchogo döneminde Baekje en parlak dönemini yasamıs olup en büyük yüzölçüme ve siyasi güce sahip oldu.

I. Valentinianus

Flavius Valentinianus 364 yılından ölümüne kadar Roma Imparatoruydu. Kendisinden genellikle son büyük Batı Imparatoru olarak bahsedilir. Basarılı bir general olan Yaslı Gratianusun oğlu olarak dünyaya gelmistir.

Bademus

Aziz Bademus Iranın Bethlapete yöresinde zengin, kutsal bir vatandastı. Behtlapete yakınında bir manastır kurdu. O ve müritleri tutuklandılar. Ve Bademus 376 yılında öldürüldü

Valens

Flavius Iulius Valens 364-378 yılları arasında Doğu Roma imparatoru. Imparatorluğun doğusu kendisine abisi I. Valentinianus tarafından verilmisti. zaman Son Gerçek Romalı olarak da anılan Valens Roma Imparatorluğunun çöküsünü baslatan Hadrianapol ...

Gratianus

Flavius Gratianus Augustus 375ten 383e kadar Batı Romanın imparatoruydu. Paganizme karsı Hıristiyanlıktan yana taraf olmus, imparatorların geleneksel Pagan sembollerini reddetmis ve Roma Senatosundaki Zafer Mihrabını kaldırtmıstır.

I. Damasus

Papa Damasos veya Aziz Damasos 37inci Roma Episkoposu ve papası idi. Damasos yak. 305te Batı Roma Imparatorluğunda, büyük olasılıkla Romada da) doğmustur. Neredeyse 80 yasında bir ihtiyar iken, 11 Aralık 384te Roma, Batı Roma Imparatorluğunda ölm ...

Yerusalimli Kiril

Yerusalim’li Kiril erken Kilise’nin bir teoloğuydu. Kiril’in en önemli çalısmaları katekümen talimatlarını ve çağındaki Litürji düzenini belgelemesi olmustur. 1883’te Papa XIII. Leo tarafından Kilise Doktoru ilan edilmistir. Katolik Kilisesince y ...

Magnus Maximus

Magnus Maximus, Maximianus olarak da bilinir, 383 yılından Imparator Theodosius Iun emriyle öldürüldüğü 388 yılına kadar Roma Imparatorluğunda kendini imparator ilan ettiren Romalı general.

Flavius Victor

Flavius Victor Imparator Magnus Maximusun, Octaviusun kızı olduğu iddia edilen karısı Helenden olan oğlu. 384ten öldüğü 388 yılına kadar Augustus ilan edilmistir. Victorun babası, bir Batı Roma Imparatorluğu gaspçısı olarak dikkate alınır. Mesru ...

Nenizili Gregorios

Nenizili Gregorius, Aksaray ili, 329 – Arianzus, ö. 389), 4. yüzyıl Hristiyan din adamı ve Azizi. Konstantinopolis Patriği yapmıstır. Teslis doktrinini savunmus, Ariusçulukla mücadele etmis en önemli antik dönemindeki Kilise Babası ve Doktoru.

II. Valentinianus

Valentinianus ve ailesi Milanoda yasıyordu. Imparatorluk rütbesine dört yasındayken getirilmisti ve imparatorluk lafta kendisi ve üvey kardesi Gratianus arasında bölüstürülmüstü. Gratianus Alplerin ötesindeki eyaletleri aldı. Italya, Illiryumun b ...

Eugenius

Flavius Eugenius, Roma Imparatoru I. Theodosiuse karsı mücadele etmis Romalı gaspçı. Roma tahtında hak iddia eden son pagan gaspçıdır.

Nissalı Gregor

Nissalı Gregor /Nyssli Gregorios, Kapadokya bölgesindeki Nissa adlı antik kentin piskoposu. Kardesi Kayserili Basileios ile Nenizili Gregor "Kapadokyalı Babalar" olarak bilinmektedir. Yortusu 10 ocaktır.

I. Theodosius

Flavius Theodosius I. Theodosius ve Büyük Theodosius olarak da bilinir. MS 379dan 395e kadar Roma Imparatorluğu yapmıstır. Imparatorluğun doğu ve batı kısımlarını birlestiren Theodosius, Doğu ve Batı Romanın ikisini birden yönetmis son imparatord ...

Ambrosius

Milanolu Ambrosius Milano piskoposu, teolog ve 4. yy’ın Kiliseye ait en etkili figürlerinden birisidir. Batı Hristiyanlığı Ambrosius’u dört geleneksel Latin Kilisesi Babalarından biri olarak tanır Augustinus, Hieronymus ve Büyük Gregorius ile bir ...

Tourslu Martin

Tourslu veya Tourlu Aziz Martin, Toursun üçüncü piskoposudur. Batı Hristiyanlığında en çok tanınan azizlerden biridir. Yortusu 11 Kasımdır. Pannonia kökenli Martin, genç yasta Hristiyanlığı benimsedi. Galyada Roma süvarisi olarak görev yaptı, anc ...

Siricius

Papa Siricius Roma Piskoposu, Aralık 384ten 26 Kasım 399 da ölümüne kadar papalık görevini yürüttü. Ölümünden hemen önce Piskopos I. Damasusin halefi olan Papa I. Anastasiusi papalığa atadı. Siricius, Ursicinusun tüm girisimlerine rağmen oy birli ...

Ammianus Marcellinus

Ammianus Marcellinus, Antakya doğumlu Romalı tarihçi. 322-400 yılları arasında yasamıs olan Marcellinus imparator Iulianus ile birlikte Pers seferine katılmıstır. 31 kitaptan olusan bir Roma tarihi yazan Marcellinusun eserinden 353-378 yılları ar ...

I. Anastasius (papa)

Maximusun oğlu olarak Romada doğmustur. Iskenderiyeli ilahiyatçı Origenin latinceden yaptığı dini metin çevirilerini kınamıs bu hayatı boyunca bu çevirilerle mücadele etmistir. 400 yılında bu çevirileri tartısmak için bir konsey toplamıs ve bu ko ...

Aelia Eudoksia

380li yıllarda Batı Roma Ordunun baskomutanlığını "magister militum" yapan Frank asıllı Flavius Bautonun kızıdır. Philostorgius, babasının kimliğinden bahsetmektedir. 631-648 yılları arasında Antakya Patriği görevi yapmıs Sedreli John ile aynı ki ...

Ioannis Hrisostomos

Ioannes Hrisostomos / Altın Ağızlı Yuhanna -, Modern Yunanca: Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος), vaiz ve önemli bir Kilise Babası. Cesur vaazları, Kilise ve devlette yaptığı reformlardan ve sehit edilmesinden dolayı bir Aziz ve Kilise Doktoru olarak görülür ...

Selun

Yükük Selun, 402-410 yılları arasındaki Cücen Hakanı. Tabgaç boyundan gelen Touba tarafından öldürülen babası Heduohandan sonra tahta geçmistir. Selun, Toubaya karsı misilleme saldırıları sürdürdüyse de 399 ciddi yenilgi alarak batıya doğru çekil ...

Jovinus

Jovinus, Gaspçı Imparator III. Constantinusun devrilmesinden sonra 411 - 413 yılları arasında imparatorluğunu ilan etmis olan Galya kökenli Romalı senatör. Gaspçı Imparator III. Constantinusun yenilmesinden sonra, Jovinus 411 yılında Mainz sehrin ...

Sebastianus

Sebastianus, Gaspçı Imparator Jovinusun kardesi olan Güney Galyalı aristokrat. Jovinusun Batı Roma Imparatoru Honoriusa karsı 411 yılında Galyada imparatolruğunu ilan etmesinden sonra, abisi tarafından 412 yılında Augustus olarak ilan edilmistir. ...

Pelagius

Pelagius, özgür iradeyi ve çileciliği savunan bir ilahiyatçıydı. Augustine of Hippo ve diğerleri tarafından iyi isler yapmak için ilahi yardıma olan ihtiyacı reddetmekle suçlandı. Gerekli olan tek lütfun yasanın ilanı olduğunu söylediğini iddia e ...

Glycerius

Glycerius 473-474 yılları arasında Batı Roma Imparatorluğu tahtına çıkmıs ve sonradan erken dönem Katolik Kilisesinde bir Piskopos olarak hizmet vermis olan Roma Imparatoru.

Marutha

Aziz Marutha ya da Martyropolisli Marutha daha sonraları piskopos olan Süryani bir kesis. Muhtemelen 420 öncesi öldüğü düsünülür. Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Kıpti Kilisesince aziz kabul edilir. Döneminde Sasani kralı I. Yezdigirt ...

Porphyrius

Aziz Porphyrius, Pagan bir inanca sahip olan Gazze sehrini Hıristiyanlastırma çabası ile tanınmaktadır.

III. Constantius

III. Konstantius, geç dönem Romalı general, politikacı ve Imparator. 410lar boyunca tahtın arkasındaki asıl güçtü ve nihayet 421 yılında Honoriusla birlikte müsterek Batı Roma Imparatoru olarak görev yapmıstır. Konstantius, Naissusda günümüzde Ni ...

Honorius

Flavius Honorius, 393-395 yılları arasında Roma Imparatoru ve 395ten ölümüne kadar Batı Roma imparatoruydu. I. Theodosius ve ilk karısı Aelia Flaccillanın küçük oğlu ve Doğu Roma imparatoru Arcadiusun kardesiydi. Honoriusun hükümdarlığı Roma Impa ...