ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134

Kara Murad Pasa

Kara Dev Murad Pasa IV. Mehmed saltanatında 21 Mayıs 1649 - 5 Ağustos 1650 ve 11 Mayıs 1655 - 19 Ağustos 1655 tarihleri arasında iki kez, toplam bir yıl, bes ay, yirmi dört gün sadrazamlık yapmıs bir Osmanlı devlet adamıdır.

Sofu Mehmed Pasa

Sofu Mehmet Pasa veya Mevlevi Mehmed Pasa, Osmanlı Padisahı I. Ibrahimin saltanatının son döneminde ve IV. Mehmed saltanatında 7 Ağustos 1648-21 Mayıs 1649 tarihleri arasında dokuz ay on bes gün sadrazamlık yapmıs bir Osmanlı devlet adamı. 18 Ağu ...

Suzuki Sōsan

Suzuki Soosan, ünlü Japon Zen rahibi ve eski samuraydır. Japonyada çok tanınmasına karsın Batıda yakın tarihlerde eserlerinden çeviriler yapılan Shosanın diğer geçmis zen ustalarından en önemli farkı Zenin dinamik bir yasantı hatta bir savasçının ...

Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi Italyan Barok ressamı, bugün Caravaggio ardıllarının en basarılılarından birisi olarak kabul edilir. Kadın ressamların henüz kabul görmediği ve sanatsal bir topluluk olarak görülmediği bir dönemde Floransada Accademia di Art ...

Charles Worsley

Charles Worsley Ingiliz Püriten asker ve siyasetçi. Ingiliz Iç Savası sırasında sadık bir Oliver Cromwell destekçisi ve Parlamento Ordusu komutanı. 1654 yılında Avam Kamarasında görev almıs ve askerî valiler iktidarı döneminde valilik görevi yapm ...

Siyavus Pasa

Siyavus Pasa, IV. Mehmed saltanatında 21 Ağustos 1651 - 27 Eylül 1651 ve 5 Mart 1656 - 26 Nisan 1656 tarihleri arasında iki kez toplam iki ay yirmi dokuz gün sadrazamlık yapmıs bir Osmanlı devlet adamıdır. 1641 - 1642 döneminde Kaptan-ı Deryalık ...

Zurnazen Mustafa Pasa

Zurnazen Mustafa Pasa, IV. Mehmed saltanatında 5 Mart 1656 tarihinde dört saat boyunca sadrazamlık yapmıs bir Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı tarihinin en kısa süre sadrazamlık yapan devlet adamıdır. 1655-1656 döneminde kaptan-ı derya görevi de ...

Ayse Sultan (I. Ahmedin kızı)

Ayse Sultan, Istanbul), I.Ahmetin ve Kösem Sultanın kızıdır. I. Mustafanın yeğenı, Genç Osmanın üvey kardesi, IV. Murad ile Ibrahimin ablası ve Avcı Mehmedin halasıdır.

II. Levan Dadiani

Anne tarafından dedesi Kral II. Alexanderın yanında Kahetide büyüyen Levan, babası 1611de bir av kazasında ölünce Megrelya prensi olup Megrelyaya gitmistir.

John Lilburne

John Lilburne Ingiliz siyasetçi, özellikle Ingiliz Iç Savası döneminde ünlenen Leveller siyasetçi. Doğustan gelen özgürlük ve haklar anlamındaki freeborn rights söylemiyle döneme damgasını vurmustur. Modern toplumlarda geleneksel olarak kabul edi ...

Junije Palmotić

Junije Palmotić, Ragusa Cumhuriyetinden bir Hırvat barok yazar, sair ve oyun yazarı idi. Palmotić soylu ailesinin bir üyesiydi.

Bohdan Hmelnitski

Bohdan Hmelnitski Kazak Hetmanlığının kurucusu. Polonya-Litvanya Birliğine karsı ayaklanma baslatan Zaporojya Kazakları önderi. Ölümünden sonra yerine oğlu Yuri Hmelnitski Kazak hetmanı olmustur.

Olimpia Maidalchini

Olimpia Maidalchini, veya Donna Olimpia, Pamphili ailesinden gelen Papa X. Innocentiusun erkek kardesinin karısıdır.

Arvid Wittenberg

1622 yılında Isveç ordusuna katıldı. 1634 yılında Kutsal Roma Imparatorluğu ve Ispanyol Imparatorluğuna karsı yapılan Nördlingen Muharebesine katıldı. Isveç ordusu imha edildi ve Isveç kuvvetlerinin komutanı Gustav Horn esir düstü. Daha sonraları ...

Baltasar Gracián

Baltasar Gracian y Morales bir oldu Cizvit, Ispanyol yazar ve Golden Age didaktik ve felsefi nesir ekili. Ispanyol edebiyatının Don Quixote veya La Celestina ile karsılastırılabilecek en önemli romanlarından birini olusturan eserleri arasında ins ...

Oliver Cromwell

Oliver Cromwell, Ingiliz siyaset adamı, asker ve devlet yöneticisi olup Ingiliz Iç Savasında Parlamento güçlerinin zaferinde etkin rol oynamıstır. Ingilterenin yönetim biçimini krallıktan cumhuriyete çevirmis ama 1653ten ölünceye kadar Devlet Kor ...

Georg Philipp Harsdörffer

Georg Philipp Harsdörffer, Alman sair ve çevirmen. Altdorf ve Strassburgda hukuk okudu, ve daha sona Hollanda, Ingiltere, Fransa ve Italyaya seyahat etti. Dil bilgisi ona "bilge" unvanını kazandırdı. Fruitbearing Cemiyetinin Fruchtbringende Gesel ...

III. Liparit Dadiani

III. Liparit Dadiani 1657den tahtta indirildiği 1658e kadar Megrelyanın prensliğini yapmıs Dadiani hanedanı üyesidir. III. Liparitnin kısa süreli prensliği Batı Gürcistanda siyasi belirsizlik dönemine rastlamıstır. Kör Megrelya Prensi Iesenin oğl ...

Kayıkçı Kul Mustafa

Kayıkçı Kul Mustafa, Türk halk edebiyatının Bektasî koluna bağlı halk ozanı. Sairin doğum ve ölümüyle ilgili net bilgiler bulunmamakla beraber; 17. yüzyıl ozanı olduğu belirlenebilmistir. Kimi kaynaklarca 1658de öldüğü rivayet edilmektedir. Ancak ...

Edward Sexby

Edward Sexby, Ingiliz Iç Savasında parlamento ordusunda Püriten asker ve Leveller fikirlerinin tasıyıcısı. Sonraki dönemde Oliver Cromwelle muhalif olmus ve suikast planlamıstır.

II. Gabriel

Patrik II. Gabriel, 23 Nisan 1657 ile 30 Nisan 1657 tarihleri arası bir hafta için Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi, 202. patriği olarak görev yapmıstır. 1659da Bursa Yahudileri tarafından aslında bir Yahudiyi vaftiz etmesine rağmen Hristiy ...

Ismihan Kaya Sultan

Tarihi kaynaklarda kendisi ile ilgili pek fazla bilgi olmayan Ismihan Kaya Sultan, 1633 yılında IV. Muradın kızı olarak Istanbulda dünyaya gelir. Babası öldükten sonra amcası Sultan Ibrahimin haremine alınarak büyütülür. 1644te amcasının isteği i ...

John Bradshaw

John Bradshaw Ingiliz hakim. Özellikle Ingiliz Iç Savasının ardından kral I. Charlesın yargılandığı davada mahkeme baskanı olmasından dolayı tanınır.

Koca Kasım Ağa

Koca Kasım Ağa, 16. yüzyıl sonunda ve 17. yüzyılda hizmet vermis Osmanlı mimarıdır. Istanbula devsirme olarak geldi. Mimarlığı muhtemelen Davud Ağadan öğrendi. Adı ilk olarak 1597 yılında Dikilitas yakınındaki Validesultan hamamının onarımı sıras ...

Teramo Castelli

Soylu bir ailede doğan Castelli, Gürcistanda bulunduğu 1632-1654 yılları arasında yaptığı çalısmalarla bilinmektedir. Gürcistanda bulunduğu süre içerisinde Gürcistanda yasayan halklar ve Gürcistan manzaraları basta olmak üzere Gürcistanı tasvir e ...

X. Karl Gustav

Charles X Gustav veya Carl Gustav, Isveç kralı ve Bremen dükü. John Casimir ve Isveçli Catherinein oğluydu. Karl Gustav tahta çıkmadan önce kuzeni Kraliçe Christina 1632 – 1654 yılları arasında Isveç hükümdarı olmustur, 1654te Karl bir kadının ül ...

Feqiyê Teyran

Feqîyê Teyran veya Fakî-yi Tayran, asıl adı Muhammed olan Kürt sair, masal ve destan yazarı. En önemli eseri Hespê Restir. Bu eser 1965’te Moskova’da Kürtçe-Rusça olarak yayınlandı.

Frans de Momper

Frans de Momper, Anverste eğitim aldıktan sonra bir süre Hollanda Cumhuriyetinde çalısan Flaman bir manzara ressamıydı. Burada Jan van Goyen gibi Hollandalı manzara ressamlarının çalısmalarına maruz kaldı.

I. Kaihosro Gurieli

I. Kaihosro Gurieli, 1626dan 1658e kadar Gurianın prensliğini yapmıs Gurieli hanedanı üyesidir. Görevden alınan selefisi I. Simon Gurielinin yerine Megrelya Prensi II. Levan II Dadiani tarafından prens ilan edildi. Kaihosro, Imereti Kralı III. Al ...

III. Aleksandre

Aleksandre, 1639da babası Imereti Kralı III. Giorginin ölümü üzerine tahta çıktı. Saltanatının çoğu, kendisinin otoritesini kabul etmeyi reddeden ve onu tahttan indirmek isteyen güçlü Megrelya Prensi II. Levan Dadianiye karsı mücadeleyle geçti. S ...

John Cooke

John Cooke Ingiliz Iç Savasının ardından kurulan Ingiltere Topluluğunun ilk bassavcısıdır. Devrik kral I. Charlesın davasını yürütmüstür. Monarsinin restorasyonundan sonra tutuklanır. Yargılanır, kralın idamına dahil olmaktan suçlu bulunur. 16 Ek ...

II. György Rákóczi

II. George Rakoçi Macar soylusu. 1648-1660 yılları arasında Erdel Prensi. 19 Subat 1642 tarihinde henüz babası I. Rakoçi George hayatta iken veliaht prens oldu. 3 Subat 1643 tarihinde Sophia Bathory ile evlendi. Erdel, Osmanlının vasal bir devlet ...

Seydi Ahmet Pasa

Seydi Ahmet Pasa Osmanlı Devletinde IV. Mehmet döneminde Budin Eyaleti valiliği ve serdarlığı yapmıs Çerkes asıllı Osmanlı devlet adamı ve asker. Evliya Çelebinin anlatımına göre; Dağıstan bölgesinde yasayan Sadse kavmindendir. 14 yasına gelmeden ...

Diego Velázquez

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Ispanyol ressam. Kral IV. Felipenin sarayında bas ressam olarak çalısmıstır. Barok döneminin kendine özgü ressamlarındandır ve portreleriyle ünlenmistir. Ispanyol Kralına olan yakınlığı nedeniyle birçok soylu ...

III. Vamek Dadiani

III. Vamek Dadiani, 1658den görevden alındığı 1661e kadar Megrelyanın prensliğini yapmıs Dadiani hanedanı üyesidir. Ayrıca 1661de kısa süreliğine Imereti kralı da olmustur. Batı Gürcistanda çıkan bir iç savastan sonra hem Megrelya hem de Imeretid ...

Köprülü Mehmed Pasa

Köprülü Mehmet Pasa, IV. Mehmed döneminde 1656-1661 yılları arasında Osmanlı Devletinin sadrazamlığını yapmıs Osmanlı devlet adamıdır. Olaylı bir dönemde Osmanlı Devletini idare etmistir. Kargasaların etkisini azaltarak devlete yeniden eski itiba ...

Jules Mazarin

Jules Mazarin, Fransayı yönetmis olan Italyan siyasetçidir. Din alanında eğitim alan Mazarin, asıl dehasını siyasette gösterdi. Benzer bir yoldan geçmis olan hocası Kardinal Richelieudan etkilenmisti. Italyada dünyaya gelen Mazarin, Papalıkın hiz ...

Teofila Zofia Sobieska

Teofila Zofia Sobieska, Polonyalı soylu. 1674 - 1696 yılları arasında Lehistan-Litvanya Birliğinin kralı III. Jan Sobieskinin ve Marek Sobieskinin annesi ve Jakub Sobieskinin esiydi. Zofia Teofila, Ruthenya Voyvodası Jan Daniłowicz ve hetman Stan ...

Üstüvanî Mehmed

Üstüvanî Mehmed, 17. yüzyılda yasamıs bir Osmanlı vaizidir. Kadızade Mehmed Efendiin ölümünden sonra onun fikirlerini ve Kadızade anlayısını sürdürmüstür. Kadızadelilerin haram olmayan seyleri haram ilan etmesi ve bunları yapanların kâfir sayılma ...

Gaybi Sunullah

Miladi 1610-1615 yıllarında Kütahyada doğmustur. Kalburcu Seyhi Çavdar Baba Pir Seyyid Ahmed Efendinin torununun oğludur. Babası müftü seyh Ahmet Efendi, dedesi Besir Efendidir. Seyh Ali Ilâhî isminde bir oğlu ve onun da Seyit Ahmed ve Seyit Osma ...

Andreas Gryphius

Andreas Griphius, Glogauda doğmus ve ölmüs olan, 17. yüzyıl Alman Barok edebiyatı sairi. Daha çok lirik siirleri ile bilinir.

Bosnak Ismail Pasa

Bosnak Ismail Pasa, Bosnak asıllı Osmanlı pasası ve Budin valisi. Ismail Pasa, süvari kumandanı olarak Köprülü Mehmet Pasa ve Köprülü Fazıl Ahmed Pasanın seferlerine katıldı. Kandiye Kusatmasında çarpıstı. IV. Mehmet saltanatında evliliği ve bağl ...

Francisco de Zurbaran

Francisco de Zurbarán, 17. yüzyıl Ispanyol ressam. Zurbaran Hristiyan dini ve dindarları hakkında resimleri ile isim yapmıstır.

Miklós Zrínyi

VII. Miklós Zrínyi veya Nikola Zrinski, Hırvat ve Macar soylusu asker, devlet adamı ve sair. Zigetvar Kusatması’nı konu alan ve Macar edebiyat tarihinin en önemli destanı olarak kabul edilen" Szigeti Veszedelem ” Zigetvar Tehlikesi adlı eserin ya ...

Gerard Pietersz van Zijl

Gerrit veya Gerard Pietersz van Zijl, ayrıca van Zyl / Zyll veya Geerards, portre ve tür sahneleri ile uğrasan Hollanda Altın Çağı ressamıydı.

Gürcü Mehmed Pasa

Gürcü Mehmed Pasa, IV. Mehmed saltanatında 27 Eylül 1651 - 20 Haziran 1652 tarihleri arasında sekiz ay yirmi üç gün sadrazamlık yapmıs Osmanlı devlet adamı.

Jan Zamoyski (1627-1665)

Jan "Sobiepan" Zamoyski Lehistan-Litvanya Birliği doğumlu Leh soylu. 1658-1665 yılları arasında Kiev Voyvodası. 1627de Zamośćda doğdu. 1637de henüz çocukken Podolya generali oldu. 3 Mart 1658de Varsovada Marie Casimire Louise ile evlendi. Hepsi b ...

Nicolas Poussin

Nicolas Poussin, Fransız klasisist ressamdır. Çalısmalarında ağırlıklı olarak duruluk, mantık ve düzen ön plana çıkarılır ve hatları, renge yeğler. Çalısmaları, 17. yüzyılın baskın Barok tarzına karsı bir alternatif olarak görülür. 20. yüzyıla ka ...

Stefan Czarniecki

Stefan Czarniecki Polonyalı bir asilzade, general ve askeri komutan. Czarniecki 1648de Hmelnitski Ayaklanmasında Lehistan-Litvanya Birliği safında II. Jan Kazimierz Wazanın yanında Tatarlar ve Kazaklarla mücadele etmistir. 1664 yılında Kieve Hetm ...

II. Abbas

II. Abbas veya Sultan Muhammed Mirza, Safevilerin 7. sahı. Babası Sah Safinin vefatı üzerine on yasındayken tahta çıkarıldı. 24 yıllık saltanatı müddetince komsu devletlerle dostça münasebetler kurulmus ve ülke içerisinde kayda değer olaylar olma ...