ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127

II. François

II. François, 10 Temmuz 1558 - 5 Aralık 1560 döneminde Fransa kralı ve 24 Nisan 1558 – 5 Aralık 1560 döneminde Iskoçya Kraliçesi Mary Stuart ile evliliği dolayısıyla Iskoçya kraliçesi esi.

Jan Mandijn

Mandijn eğitimini Haarlemde aldı. 1530 yılında Antwerpe tasındı. Jan van der Elburcht, Gillis Mostaert ve Bartholomeus Spranger gibi ressamların hocası oldu. Antwerpte öldü.

Joachim du Bellay

Joachim du Bellay, Fransız Rönesans sairi; Pleiade grubunun üyesi. Fransız edebiyatında Italyan Rönesansi´ndan ödünç aldığı sone bicimini ilk kullanan sairdir. du Bellay, Fransız Edebiyatı´nın Savunması ve Yüceltilmesi adlı önemli bir makale yazd ...

Ahteri

Ahterînin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte onun 1496da doğduğuna dair rivayetler vardır. Afyonkarahisar’da doğduğu için Karahisarî nispetiyle de anılmaktadır. Muslihiddin Mustafa Efendi Farsça yıldız anlamına gelen ahte ...

Özdemir Pasa

Özdemir Pasa, Memlüklüler döneminde Mısıra yerlesen Dağıstan kökenli bir Çerkez ailesine mensuptur. Memlûk komutanı Özdemir Pasa, Osmanlı Imparatorluğunun Memlûkleri yenerek Mısırı fethetmesinden sonra Osmanlı hizmetine girdi. Osmanlı Imparatorlu ...

Ibn Hatîr-ud Dîn

Ibn Hatîr-ud Dîn, Hint mutasavvıflardandır. Asıl adı Ebu-l Muîd Muhammed bin Hatîr-ed Dîn ibn Bayezid el-Atârdır.

Seydi Ali Reis

Seydi Ali Reis; 1498-1562 tarihlerinde yasayıp Mısır Kapudanlığı da yapmıs olan Türk amirali. Coğrafya, matematik, astronomi bilgini. Aynı zamanda da bir divan sairi olan Seydi Ali Reis, siirlerinde Türkçe ile beraber Çağatayca da kullanmıstır.

Hans Neusidler

Neusidler Pressburgda bugün Bratislava, Slovakya doğdu ve tarihi rekora ilk kez 1530da Almanyanın Nürnberg kentine yerlestiğinde girdi. Subat ayında belediye meclisi tarafından oturma izni aldı ve Eylül ayında orada evlendi. Nisan 1531de vatandas ...

Cardonali Joana

Cardonali Joana, Ispanyol soylu kadın; Cardona düsesi, Prades kontesi, Entença baronesi ve Vilamur vikontesi.

Rostom Gurieli

Rostom Gurieli, 1534ten ölümüne kadar Gurianın prensliğini yapmıs Gurieli hanedanı üyesidir. Saltanatı boyunca Imereti Kralı III. Bagrata sadık olan Rostom, genisleyen Osmanlı Imparatorluğuna karsı savasmıs, ve topraklarının bir kısmını kaybetmis ...

Ashikaga Yoshiteru

Ashikaga Yoshiteru) Japonyanın Muromaçi döneminin sonlarında 1546dan 1565e kadar hükümdarlık eden 13. Ashikaga hükümdarıydı. 12. hükümdar Askikaga Yoshiharunun en büyük oğluydu. Annesi, daha sonraları Keyijuyin olarak adlandırılacak olan Konoye T ...

Cipriano de Rore

Cipriano de Rore Italyada aktif olarak görev yapmıs rönesans döneminin Franko-Flaman bestecisi. 16ncı yüzyıl ortasında en önemli Madrigal bestecilerinden biri olup, Kromatizmi yoğun olarak kullandığı deneysel ve oldukça etkileyici eserleriyle ken ...

Conrad Gesner

Conrad Gesner Isviçreli doğabilimci,filozof,doktor. Isviçreli Protestan reformcu Huldreich Zwingli’nin himayesi altında bulunan ve vaftiz oğlu olan Conrad Gesner’in bulunduğu ortam nedeniyle ilahiyat okumak kaderiydi. Zürih’te bulunan Fraumünster ...

IV. Pius

Papa IV. Pius veya doğum adı ile Giovanni Angelo Medici. 25 Aralık 1559 - 9 Aralık 1565 döneminde Papalık yapmıstır. Papa IV. Paulus yerine Papa seçilmis ve ölünce 223üncü Katolik Kilisesi papası olarak papalık görevine Papa V. Pius seçilmistir. ...

Semiz Ali Pasa

Semiz Ali Pasa Hersek Sancağında Praca Brazzo Osmanlı dönemi ismi:Ivraca kasabasında Pracic ailesinden Hüseyin adında bir poturun, yani Hristiyan Bogomil mezhebinde iken Müslümanlığı kabul etmis olan bir kisinin oğludur. Osmanlı dönemi kaynakları ...

Turgut Reis

Turgut Reis, Osmanlı Imparatorluğu donanmasında amirallik yapmıs, Trablusgarp fatihi olarak anılan Türk denizcisidir. Beylerbeyi olarak görev yapmıs, ayrıca Trablus Beyi olmustur.

Yadigar Muhammed Han

Yadigar Muhammed Han, 1552 yılında hüküm sürmüs son Kazan Hanı. Babası 1504-1532 yılları arasında Astrahan Hanı olan II. Kasım Han’dır. 1542 yılında Moskova elçisi Fedor Nevejin Astarhan Hanlığı’na gönderilmis ve buradaki temaslar sonucunda Yadig ...

Bahri Dede

Dede lakabı ile bilinen Türk sair. Edirne doğumludur. Yetiskinliğinde Bursaya yerlesmistir. Muradiye dergahında irsadda bulunduğu bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Han ile birlikte Zigetvar Kusatmasına gitmistir. Aynı yıl 1566 yılında ölmüstü ...

Cristóbal Vaca de Castro

Vaca de Castronun ebeveynleri Garci Diez de Castro ve Guiomar Cabeza de Vaca’dır.Salamanca’da hukuk okumustur. María Magdalena de Quiñones y Osorio ile evlenmis, ondan sekiz çocuğu olmustur. 1536da Valladolid Kraliyet Audienciasında oidor yargıç ...

Leonhart Fuchs

Leonhart Fuchs, bazen Leonhard Fuchs olarak söylenir, bir Alman doktor ve botanikçiydi. Baslıca ilgi çekici özelliği, bitkiler ve bunların ilaç olarak kullanımları hakkında genis bir kitabın yazarı olmasıdır. Kitabı ilk olarak 1542de Latince yayı ...

Louise Labé

Louise Labé, asıl adı Louise Charly, lakabı La Belle Cordière, Fransız sair. Bir halat imalatçısının kızı olan Louise Labé, Maurice Scèvein etkisindeki Lyonlu hümanist sairler okulunun üyesiydi.Zekası, çekiciliği, basarıları ve sarbest davranısla ...

Yahyapasazade Arslan Pasa

Arslan Pasa, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hatvan, Istolni Belgrad, Pojega, Semendire ve Belgrad sancakbeyliği ile 1565-1566 yılları arasında Budin beylerbeyliği görevlerinde bulunan Osmanlı askeri ve devlet adamıdır. Arslan Pasa, Yahyalılar d ...

Girolamo Priuli

Girolamo Priuli, 1 Eylül 1559 – 4 Kasım 1567 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 83inci dükadır. Küçük kardesi olan Doçe Lorenzo Priulinin ölümünden sonra yapılan seçimle 1 Eylül 1559da tahta çıktı. 8 yıl 2 a ...

Sampiero Corso

Sampiero Corso, ya da Sampiero d’Ornano yahut Ornano Efendisi Sampièro di Bastelìca, Korsikalı soylu, özgürlük savasçısı ve halk kahramanı. Sampiero son büyük Floransalı Condottieri olan Giovanni de Medicinin hizmetinde genç bir paralı askerdi. 1 ...

Avilalı Aziz Yuhanna

Avilalı Yuhanna Ispanyol vaiz ve mistik. 31 Mayıs 1970’de Papa VI. Pavlus tarafından kanonize edimis, 2012’de Papa XVI. Benedictus tarafından Kilise Doktoru kabul edilmistir. Bölgedeki yoğun çalısmalarından ötürü kendisine Endülüs Havarisi’ de de ...

Pieter Brueghel (baba)

Pieter Brueghel ya da Brueghel peyzaj çalısmaları ve köy betimlemeleriyle tanınan Hollandalı Rönesans ressamı, Hollanda ve Flaman Rönesansı resmi nin en önemli sanatçısıdır, aynı zamanda matbaacı, manzara ve köylü sahneleriyle tür resmi ünlüdür. ...

Catherine Carey

Catherine Carey, VIII. Henrynin metreslerinden biri olan Mary Boleynden olan gayrimesru kızıdır. Teyzesi Henrynin 2. karısı olup Ingiltere tahtına geçen Anne Boleyndir. Yine VIII. Henryden olan Henry adında bir erkek kardesi vardır. Çocukluğu, an ...

Pietro Loredan (doçe)

Pietro Loredan, 26 Kasım 1567–3 Mayıs 1570 döneminde Venedik Cumhuriyetine "Doçe" unvanı ile devlet baskanlığı yapan 84uncu dükadır. Doçe Francesco Veniernun ölümünden sonra yapılan seçimden sonra 26 Kasım 1567da tahta çıktı. 3 yıl 2 ay 2 gün sür ...

Niccolò Franco

Niccolo Franco, Italyan yazar. 1536 yılında Venedikte Aretinonun yanına sekreter olarak girdi. 1538 yılında sekreterlikten ayrılıp Padovaya, sonra da Caseleye kaçtı ve orada 1542 yılında Priapea larıyla birlikte Aretinoya karsı sert soneler yayım ...

Âsık Çelebi

Âsık Çelebi sair, yazardır. Devrinin önemli bir tezkire yazarıdır. En önemli eseri, 1568 yılında tamamladığı Mesâirü’s-Suarâ isimli tezkiresidir.

Çerkes Iskender Pasa

Kabartay kökenlidir. Çerkes, Gazi ve Sarı lakaplarıyla da tanınmaktadır. Bosnalı Hüsrev Pasa’nın hizmetine giren Iskender, önce kapıcıbası ardından da çavusbası olmustur. Hüsrev Pasa’nın Karaman Beylerbeyi olması üzerine onunla birlikte Karaman’a ...

Idar Mirza Temruko

Prens Idar بیگ ‎). Kabardey prensi. Nihayetinde dünyanın en korkunç katliamlarından biri yasanırken Prens Idar Kabardeye kendi isteği ile yerlesti. Kabarday halkı onu onurlandırdı ve ona itaat etti. Görüsmeler ve barıs anlasmaları tamamlandıktan ...

II. János

János Zsigmond Zápolya henüz bir bebek iken Macar asıllı babası János Zápolyanın yerine Macar tahtına, Osmanlı Padisahı I. Süleyman tarafından geçirilmistir. O büyüyene kadar ülkeyi, naibe sıfatıyla Leh asıllı annesi Izabela Jagiellonka yönetmist ...

Müezzinzade Ali Pasa

Müezzinzade Ali Pasa Piyale Pasadan sonra basa geçerek 1569-1571 yılları arasında Osmanlı Donanmasının Kaptan-ı Deryalığını da yapmıs Osmanlı denizcisi ve devlet adamı.

Paris Bordone

Paris Bordone, Venedikli Rönesans ressamı. Söhretini yapmıs olduğu portrelerle kazanan Bordone, aynı zamanda dinsel ve mitolojik ögeleri de resmetmistir.

Sukahara Bokuden

Sukahara Bokuden, Sengoku dönemi baslarının meshur bir kılıç ustasıydı. Çoğu kisi tarafından Kenseyi olarak benimsenmisti. Bokuden, kendisini evlat edinmis olan babasından Tensin Soden Katori Sinto-ryu öğrenmis ve bu yeteneklerini musa sugyo ’ya ...

Seyh Yakub Efendi

Künyesi Ebû Yusuf, lakabı Zeynü’l-Islâm’dır. Kütahyanın Seyhlü beldesinde Germiyanlı bir askerin oğludur. Tahsilden sonra Halvetiyye tarikatı pîrlerinden Sünbüliyye tarikatının kurucusu Sümbül Sinan Efendiye intisap etti. Mürsidinin vefatı üzerin ...

Yahya Efendi

Besiktaslı Yahya Efendi, Molla Seyhzade ya da Seyh Yahya Trabzoni, Osmanlı devrinde yasamıs mutasavvıf, alim ve sairi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Istanbul’da müderrislik yapmıs olan Yahya Efendi, devrinin tanınmıs alimlerindendir. Osmanlı sa ...

Agnolo Bronzino

Agnolo di Cosimo, genellikle Il Bronzino, veya Bronzino olarak anılmaktadır. Italyan maniyerist üslubunda yağlı boya resim üzerinde çalısmalar yapmıs bir ressamdır. "Bronzino" lakabının nispeten siyahımsı teni dolayasıyla verildiği düsünülmektedir.

Lala Hüseyin Pasa

Lala Hüseyin Pasa, II. Selimin lalası olup lalalıkla söhret bulmustur. Kendisi Slav olup sarayda yetismis ve orada Pojega Beyliğine tayin edilmek suretiyle dısarı çıkmıstır. Sultan II. Selim Kütahya Valisi iken Hüseyin Pasa orada bulunmus ve II. ...

Isaac Luria

Isaac "ben Solomon" Luria Askenazi, Osmanlı dönemi Celile bölgesinde, Safed topluluğunda önde gelen bir haham ve Yahudi mistiğidir. Modern Kabbalanın babası olarak kabul edilir ve öğretilerine Lüryan Kabala denir. Safedin Kabalistik okuluna doğru ...

Pertev Mehmed Pasa

Pertev Mehmed Pasa, I. Süleyman ve II. Selim dönemlerinde beylerbeyi ve vezirlik görevlerinde bulunmus Osmanlı devlet adamı. Arnavut kökenli olıp, Enderunda yetismistir. Sarayda rikâb-ı hümâyun ağası, kapıcıbası görevlerinden sonra 1554 yılı Aral ...

V. Pius

Papa Aziz V. Pius, 1566-1572 arasında papa. 1698de Katolik Kilisesi için Aziz yapılmak için gereken çalısmalara baslatılmıs ve bu çalısmalar sonucu olarak 22 Mayıs 1712de Papa XI. Clemens tarafından Katolik Kilisesi Azizi olarak oılan edilmistir. ...

Sah Sultan (I. Selimin kızı)

Sah Sultan veya Sahıhuban Sultan, Yavuz Sultan Selim ve II. Ayse Hâtûnın kızı, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardesi olarak bilinmektedir. Çocukluğunu ağabeyi Kanuni ile birlikte Manisa’da geçirdiği iddia edilmektedir.

Asakura Yoshikage

Asakura Yoshikage Sengoku döneminde bugünkü Fukui Eyaletindeki Echizen Eyaletinin bir bölümünü yöneten bir Japon daimyōsiydi. Yoshikagenin Oda Nobunaga ile çatısması, ölümüne, Asakura klanının kalesinin ve Ichijōdani Kalesinin yıkılmasına neden oldu.

Imam Birgivî

Imam Birgivî, asıl adıyla Takîyuddîn Muhammed bin Ali ; Osmanlı Imparatorluğunda bir âlim kazasker idi. Kendisi, Pîr Ali adlı bir medrese müderrisinin oğludur. Kadızade isimli Selefî reform hareketi ne ilham kaynağı olan Kadızade Mehmed Efendinin ...

Burhan Imad Sah

Burhan Imad Sah, Imadsahlar hanedanının son hükümdarıdır. Babası Derya Imad Sahın ölümünden sonra 1561 yılında çocuk yasta tahta geçti. 1565te Berar Sultanlığı, Ahmednagar hükümdarı Murtaza Nizam Sah ve Bicapur hükümdarı Ali Adil Sahın ortak ordu ...

IX. Charles

26 Kasım 1570 tarihinde Charles, Avusturyalı Elisabeth ile evlenmistir. Bu evlilikten tek kız çocuğu Marie Elisabeth dünyaya gelmistir. 1573 yılında, Charlesın metresi Marie Touchetten gayrımesru oğlu Angoulême Dükü Charles dünyaya gelmistir.

II. Guidobaldo della Rovere

II. Guidobaldo, I. Francesco Maria della Rovere ve Eleonora Gonzaganın oğlu olarak dünyaya geldi. Camerino dükünün kızı olan Giulia da Varano ile evlendi. Babasının bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinin sonucunda 1539 yılında Urbino dükü oldu ...

Ebussuud Efendi

Mehmed Ebussuud Efendi veya Hoca Çelebi, Osmanlı seyhülislamı. Ailesi Iskilip civarındaki Imâdlı olduğu için "Imadi" olarak da anılır.